NYHETER 2023-03-14

Västerbotten först i Sverige med mätmodell för ökad innovation

Region Västerbotten har som första region i Sverige tagit fram en modell för att mäta innovationsförmågan i en region. Mätningarnas syfte är att öka innovationskapaciteten genom att visa hur resurser kan fördelas på bästa sätt. Mätmodellen kallas METRIC och har resulterat i en metodbok, fri för nedladdning.

Människor i grupp, håller upp en bok
Metodboken presenterades för första gången i samband med Västerbotten på Grand Hôtel tidigare i år.  Foto: Gunnar Storfeld

– Vi hoppas att boken ska leda till att fler regioner vill vara delaktiga i att utveckla mätmetoder och att vi tillsammans ska bli bättre på att förstå våra möjligheter till utveckling, säger Jenny Ferry, innovationsledare på Region Västerbotten.

Metodboken beskriver mätmodellen- och metoden METRIC (Measurement of Regional Innovation Capacity) som utvecklats av Region Västerbotten för att mäta och utveckla regionala innovationsekosystem, som en del av den regionala utvecklingsprocessen. Framtagandet av mätmodellen har gjorts inom projektet Regional Innovationsledning Västerbotten (RIV) i samarbete med både forskare och näringsliv där bland annat 300 företag i Västerbotten svarat på frågor kopplade till sin innovationsstyrka.

Ökad kunskap om strategiska insatser

– Idén med att mäta vår innovationsförmåga föddes när vi ville öka kunskapen om våra strategiska insatser. Var ligger vi bra till och var har vi mycket att förbättra? Nu har vi tagit första steget. Med regelbundna mätningar kommer vi att få en tydlig bild av vilka områden vi behöver fokusera mer på, till exempel inom näringslivet, säger Jenny Ferry.

Metodboken presenterades för första gången i februari i samband med Västerbotten på Grand Hôtel, där ett 30-tal personer från bland annat regeringskansliet och forskarvärlden deltog i ett rundabordssamtal för att diskutera det värde som innovationsmätningar skapar. metodbok som presenterades för första gången på Västerbotten på Grand i Stockholm

Härnäst presenteras METRIC på Reglabs årskonferens 16 mars i Göteborg.

Metodboken finns att ladda ner här www.innovationsekosystemet.se

 

Om Regional Innovationsledning Västerbotten (RIV)

RIV är ett treårigt projekt med det övergripande målet att öka innovationskapaciteten och stärka innovationsekosystemet i Västerbotten. Läs mer här innovation/riv-regional-innovationsledning-i-vasterbotten

 

För mer information:

Magnus Rudehäll
Enhetschef digitalisering och innovationsledning, Region Västerbotten
070-608 48 88, magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

Jenny Ferry

Innovationsledare digitalisering och innovationsledning, Region Västerbotten
073-043 33 11 jenny.ferry@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan