NYHETER 2023-03-30

Regio Stars Västerbotten 2023

Regio Stars Västerbotten är ett initiativ av Region Västerbotten, inspirerat av Europeiska kommissionens tävling Regio Stars, i syfte att uppmärksamma nytänkande regionala utvecklingsprojekt i Västerbotten med finansiering av regionala utvecklingsmedel eller EU-fonder.

Logga Regio Stars Västerbotten

Med utmärkelsen vill Region Västerbotten visa hur aktörer i länet bidrar till nytta för Västerbotten och västerbottningarna.

Arbetar du i ett projekt eller känner till ett projekt med goda resultat, nominera det till Regio Stars Västerbotten! De vinnande projekten i respektive kategori kommer att uppmärksammas vid Region Västerbottens Mötesplats Lycksele, i digitala forum och genom offentliga tillkännagivanden till press och allmänhet.

Projekt kan nomineras till en av sex kategorier, alla med koppling till prioriteringarna i den regionala
utvecklingsstrategin för Västerbotten (se nästa sida). Nominerade bedöms efter hur de bidrar till fyra olika bedömningskriterier:

  1. Goda resultat och visad effekt på projektets mål samt målen för den sökta kategorin/prioriteringen.
  2. Hur projektets resultat har eller förväntas kunna tas tillvara efter projektavslut.
  3. Projektets hållbarhetsfokus och hur projektet bidrar till ökad hållbarhet och samtidigt inte innebär negativa effekter. Beskrivet i termer av bidrag till de tre inriktningarna i RUS och till de globala hållbarhetsmålen i RUS/Agenda 2030.
  4. Kommer aktörer i flera kommuner till gagn och bidrar till samverkan inom och ev utanför länet.

 

För att kunna nomineras behöver projektet:

  • Vara pågående eller nyligen avslutat
  • Ha projektmedel från Region Västerbotten, Tillväxtverket, EU:s regionala program för Övre Norrland, ESF, Interreg -BA/Nord/Aurora, NPA, Landsbygdsprogrammet, LEADER, Fiskerifonden, Östersjöprogrammet och/eller från Vinnova. Även projekt inom EU:s sektorsprogram.
  • Passa in i en av de sex kategorierna
  • Huvudsakligen utövat i Västerbotten

En jury bestående av ledningsgruppen för regional utveckling vid Region Västerbotten utser vinnaren i respektive kategori som kommer att tillkännages vid Mötesplats Lycksele den 31 maj 2023.

Hur ansöker jag?
Gå in på: https://bit.ly/regiostars-vasterbotten och fyll i formuläret
Ansökan måste skickas in senast 18 april 2023.

 

Mer inforfmation Regio Stars Västerbotten 2023 brev.pdf

Tillbaka till nyhetslistan