NYHETER 2023-04-17

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 april 2023

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 14 april 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-04-17

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-05-08

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan