Nyheter

27 sep 2019

Intern fortbildning av undersköterskor

Tio undersköterskor på ortopedkliniken vid Norrlands universitetssjukhus har utbildats för att kunna sätta katetrar på manliga patienter. Fortbildningen skedde med hjälp av klinikens egna sjuksköterskor och arbetet möjliggörs genom att servicebiträden avlastar undersköterskorna.

26 sep 2019

Skellefteå rankas högt bland AT-läkare

Skellefteå lasarett rankas som den tionde bästa AT-orten i landet. Detta enligt Sveriges yngre läkares förening, Sylf, som varje år rankar sjukhusen genom ett stort antal personliga enkäter. För Skellefteå lasarett innebär årets placering en klättring på elva steg. – Det är en väldigt glädjande siffra som bekräftar att förbättringsarbetet tillsammans med klinikerna ger resultat, säger Mona Burman, HR-konsult, Skellefteå lasarett.

24 sep 2019

Information om EU-programmet Kreativa Europa

Information om vilka stödmöjligheterna inom EU-programmet Kreativa Europa som finns att söka.

23 sep 2019

Sexmissbruk kan kopplas till hormonrubbning

Hormonet oxytocin kan kopplas sexmissbruk. Det visar en studie som har gjorts av forskare vid bland annat Umeå universitet. Resultatet kan öppna för nya möjligheter till behandling av diagnosen.

18 sep 2019

Jakten på energitjuvar

Med omkring 10 000 anställda, ålderstigna byggnader och verksamheter som dygnet runt slukar el är Region Västerbotten en storkonsument av energi. Det var länge sedan elen var billig och kostnaderna för den skulle i en drömvärld hellre läggas på vården. Men det blir allt bättre.

17 sep 2019

Sammanfattning från regionfullmäktige den 17 september

Regionfullmäktige har haft sitt första sammanträde för hösten. Läs en sammanfattning av de beslut fullmäktige fattade.

17 sep 2019

Artificiell intelligens och vårdrobotar på agendan när Region Västerbotten sprider spetskunskap under Medicinteknikdagarna

Under Medicinteknikdagarna i Linköping den 1-3 oktober deltar Region Västerbotten med flera ledande forskare och innovationsexperter från Medicinsk teknik, forskning och utveckling (MT-FoU) vid Norrlands universitetssjukhus. Bland talarnas teman märks bland annat frågor om användandet av sensorteknik, artificiell intelligens och robotar inom vården.

13 sep 2019

Dricksvatten i fokus under hållbarhetsveckan

På måndag börjar SEE hållbarhetsveckan i Västerbotten som i år lyfter vikten av rent dricksvatten. Region Västerbotten erbjuder i vanlig ordning ett antal olika hållbara aktiviteter för sina medarbetare.

12 sep 2019

Så ska Umeå bli världsledande inom forskning om tonårsdepression

Från att vara en klinik utan etablerad forskningskultur till att bli världsledande inom forskning på tonårsdepression, det är målet när Eva Henje nu bygger upp en infrastruktur för forskning inom barn- och ungdomspsykiatri i Umeå.

11 sep 2019

EU-kommissionär med fokus på folkhälsa

– Vi borde göra mer för att öka befolkningens välmående. Om vi enas om åtgärder och genomför dem tillsammans kan vi öka den mentala, fysiska och sociala hälsan i hela unionen, säger Vytenis Andriukaitis, EU-kommissionär med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet.

10 sep 2019

Ökad tillgänglighet med kvalitetssäkrade väntelistor

För att öka tillgängligheten inleds under veckan ett arbete för att säkerställa att Region Västerbotten har aktuella listor över patienter som väntar på besök eller operation/åtgärd inom specialistvården.

09 sep 2019

Regionfullmäktige sammanträder den 17 september

Tisdag den 17 september sammanträder regionfullmäktige i Umeå. Följ mötet på plats som åhörare eller via sändningen här på regionens webbplats och vår facebooksida.

06 sep 2019

Trygga och öppna arbetsplatser är viktigt för Region Västerbotten

Att som offentliganställd lämna uppgifter om sin verksamhet är en grundlagsskyddad rättighet, något som ledningen för Region Västerbotten betonar. – Det är viktigt att medarbetare i offentlig verksamhet kan säga vad man tänker och tycker, både internt och externt, säger HR-direktör Kia Ronnhed.

04 sep 2019

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 4 september

Idag onsdag den 4 september har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

04 sep 2019

Specialutbildad skopist

Det finns för få läkare och specialistutbildade sjuksköterskor som kan utföra endoskopiundersökningar. Jan-Erik Karlsson i Umeå är en av två sjuksköterskor i Region Västerbotten som specialistutbildat sig till och arbetar som skopist. Han efterlyser fler kollegor till specialiteten för att öka tillgängligheten för patienterna.

03 sep 2019

Sammanfattning från regionstyrelsen den 3 september 2019

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

03 sep 2019

Meddelarfrihet gäller inom Region Västerbotten

Med anledning av P4 Västerbottens rapportering i serien Tystnad kan man få intrycket att Region Västerbotten har ett anställningsavtal där det står att man inte får uttala sig kritiskt om arbetsgivaren. Det stämmer givetvis inte.

03 sep 2019

Patientsäker totalrenovering i Skellefteå

För ett och halvt år sedan inleddes en totalrenovering av en operationsavdelning på Skellefteå lasarett. I en extremt känslig miljö där verksamheten inte kan stängas ner har vårdpersonal och byggarbetare jobbat tillsammans för att inte påverka patientsäkerheten. Det har inte varit en brist på utmaningar, men nu är arbetet klart och resultatet är mycket gott.