Nyheter

30 nov 2020

Antalet fall av covid-19 ökar kraftigt i Skellefteå

Under förra veckan bekräftades drygt 500 personer med covid-19 i Skellefteåområdet. – Siffrorna vi ser i norra Västerbotten är oerhört bekymmersamt. Alla har ett ansvar att följa råden, det gäller hela samhället med individer, arbetsgivare, verksamheter och föreningar, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

30 nov 2020

Kortare utredningstid med effektivt team

Utredningar av barn med en sammansatt neuropsykiatrisk problematik, till exempel ADHD eller autism, kan ta lång tid och bollas ofta mellan vårdens professioner. Det nya multidisciplinära Essence-teamet i Region Västerbotten gör omhändertagandet effektivt och istället för flera år har utredningstiden förkortats till några månader innan barn och föräldrar får hjälp.

24 nov 2020

Sammanfattning från regionfullmäktige den 24 november

Fullmäktige i Region Västerbotten har sammanträtt. Läs en sammanfattning av fullmäktiges beslut.

24 nov 2020

Region Västerbotten ser över rutiner i vården av äldre på särskilda boenden

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat landets samtliga regioner om medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende. Myndighetens bedömning är att regionerna brustit när det gäller att följa gällande regelverk. – Vi välkomnar granskningen och ska nu jobba med resultatet på alla hälsocentraler. För oss är det en självklarhet att alla invånare ska få en god och säker vård, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

24 nov 2020

Höjt beredskapsläge i Västerbotten

Region Västerbotten höjer beredskapsläget ytterligare och har beslutat om att gå upp i förstärkningsläge, vilket är nästa steg i efter stabsläge och är den mellersta nivån av särskild sjukvårdsledning som följs av katastrofläge.

23 nov 2020

Regionfullmäktige sammanträder den 24 november

Tisdag den 24 november sammanträder regionfullmäktige i Umeå. Följ mötet via sändningen här på regionens webbplats och vår facebooksida. Sammanträdet äger rum i Regionens hus mellan klockan 09.00 och cirka 17.00. 

23 nov 2020

761 nya fall av covid-19 under föregående vecka

Under föregående vecka bekräftades 761 personer med covid-19 i Västerbotten. – Majoriteten av dessa befinner sig i Skellefteåområdet där ökningen är mycket hög, berättar Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

23 nov 2020

AI används i kampen mot cancer i nytt jätteprojekt

Forskare i Umeå ingår i ett internationellt projekt för att bidra till lösningar med artificiell intelligens, AI, i kampen mot cancer.

20 nov 2020

Region Västerbotten rekryterar för att klara ökad smittspridning

Coronaviruset har fått ökad spridning i länet under hösten och fler är sjuka. Region Västerbotten söker medarbetare som kan hjälpa till att bära den ökade arbetsbördan.

20 nov 2020

50 hbtq-diplomerade verksamheter inom Region Västerbotten

50 verksamheter och över 1 100 medarbetare inom Region Västerbotten är nu hbtq-diplomerade.

19 nov 2020

Nya lösningar med digitala vårdmöten

Antalet digitala vårdmöten vid psykiatriska mottagningarna i södra Lappland ökade under vårens och sommarens coronapandemi och både teknik och samverkan med externa aktörer fungerade bättre än tidigare. Dessutom har man hittat okonventionella lösningar på tillfälliga problem.

19 nov 2020

Fortsatt skärpta råd för att bromsa smittspridning

Efter ett antal veckor med en ökad andel personer som testat positivt för covid-19 i Västerbotten minskar takten i smittspridningen en aning, främst i Umeå och södra Lappland. Men smittskyddsläkare Stephan Stenmark betonar att det absolut inte är läge att slappna av. – Den kraftiga ökningstakt vi hade förra veckan har mattats av något, men det är fortfarande oroande med den höga andelen smittade. Vi måste alla se till att följa de skärpta råd som gäller i länet, säger han.

18 nov 2020

Sveriges första e-utbildning i samisk kulturförståelse för vårdpersonal

I höst introduceras vårdpersonal för Sveriges första e-utbildning i samisk kulturförståelse. E-utbildningen har tagits fram av Kunskapsnätverket för samisk hälsa och ska öka kunskapen om samisk kultur och samers rättigheter i hälso- och sjukvården.

12 nov 2020

Nu prioriteras vem som får vaccineras mot influensa

Nu kommer influensavaccin att prioriteras enbart till invånare i länet som riskerar bli svårt sjuka av influensa och därför rekommenderas vaccination. Det gäller dig som är 65 år eller äldre, har vissa kroniska sjukdomar eller är gravid. Vaccinationen är kostnadsfri för dig.

12 nov 2020

Antikroppstester blir tillgängliga i Västerbotten

Från och med nästa vecka blir det möjligt att testa dig i Västerbotten för att se om du har antikroppar mot covid-19.  

11 nov 2020

Partnerförbud på BB återinförs

Från och med torsdag den 12 november råder förbud för partner att vara med på länets BB-avdelningar. Så länge partner är symtomfri får hen även fortsättningsvis medverka vid förlossningen.

10 nov 2020

Skärpta råd för dig i Västerbotten

Spridningen av covid-19 har ökat dramatiskt i Västerbotten. Med det har smittan också kommit in på äldreboenden och inom hälso- och sjukvården. Därför har Folkhälsomyndigheten idag beslutat om skärpta råd för Västerbotten. Alla behöver förändra sitt beteende för att bromsa spridningen av covid-19.

10 nov 2020

Presskonferens 10 november 15.00

Region Västerbotten bjuder in till presskonferens om covid-19 tisdag den 10 november klockan 15.00. Vid presskonferensen medverkar Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör och Helene Hellmark Knutsson, landshövding.

09 nov 2020

Ökning av covid-19 även hos vård- och omsorgspersonal i Västerbotten

Under föregående vecka bekräftades 632 personer med covid-19 i Västerbotten. Av dessa arbetar tio på Heimdall hälsocentral i centrala Skellefteå. – Den snabba ökningen är mycket oroande, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

09 nov 2020

Region Västerbotten uppgraderar all nätverksutrustning

På tisdag morgon den 10 november klockan 06.00 uppgraderas all nätverksutrustning i regionen. Det påverkar telefonin i hela Region Västerbotten samt får stor påverkan på kritisk medicinteknisk utrustning på Norrlands universitetssjukhus.

05 nov 2020

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 5 november

Idag har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

04 nov 2020

Åter besöksförbud vid länets specialistmödravårdsmottagningar

Från och med den 4 november återinförs besöksförbudet på länets specialistmödravårdsmottagningar. Tidigare i höst har partner eller annan närmast anhörig kunnat vara med vid det rutinultraljud som erbjuds alla gravida i ungefär vecka 18.

04 nov 2020

Nytt dödsfall till följd av covid-19 i Västerbotten

Sedan tisdagen rapporteras 109 nya bekräftade fall av covid-19 samt ett nytt dödsfall. Det rör sig om en person vid ett vård- och omsorgsboende för äldre i Storumans kommun. Totalt har 32 personer avlidit till följd av covid-19 i Västerbotten.

04 nov 2020

Utökad användning av munskydd för personal i Umeå och Skellefteå

Munskydd läggs till som en ytterligare åtgärd för att minska risk för smitta i vården med covid-19. I ett första skede gäller rekommendationen endast personal på Norrlands universitetssjukhus och Skellefteå lasarett. – Syftet är att bibehålla hög patientsäkerhet i en tid när samhällsspridningen av covid-19 åter har ökat, säger Anders Johansson, hygienöverläkare på Region Västerbotten.

04 nov 2020

Kognitivt stöd i digital form

För fyra år sedan fick Habiliteringscentrum i Lycksele pris för sina innovativa visningsmiljöer med kognitivt stöd. Nu blir detta än mer tillgängligt när miljön i visningsrummen digitaliseras, en extra bonus i tider av coronapandemi.

03 nov 2020

Viktigt med kort tid till smittspårning

Tack vare att västerbottningar varje vardag kan hämta ett egenprovtagningskit för covid-19 och att proverna därefter körs till Stockholm för analys, har Region Västerbotten kortat tiden till i medeltal fyra dygn mellan första symptom och smittspårning. – Tiden är en framgångsfaktor för att minska smittspridningen, säger smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

02 nov 2020

Fortsatt ökning av covid-19 i Västerbotten

Just nu finns 1 516 bekräftade fall av covid-19 i Västerbotten. 249 personer testades positivt under föregående vecka vilket är den största ökningen sedan pandemins början. – Den snabba ökningen av antalet fall i länet är mycket oroande, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.