Nyheter

01 sep 2021

Nytt ansökningssystem hos etikprövningsmyndigheten

Den 23 september 2021 kl. 24.00 stänger det nuvarande ansökningssystemet för att den 4 oktober kl. 09.00 öppna det nya ansökningssystemet Ethix. Mellan dessa datum kommer nya ansökningar inte kunna lämnas in till etikprövningsmyndigheten.