Jobb och utbildning

Vi tycker att vi har världens bästa medarbetare, och det behövs, för regionen har en vision som siktar högt: År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.

Vårt huvuduppdrag är hälso- och sjukvård, tandvård, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och folkhälsoarbete. Vår värdegrund ”Ständigt bättre – patienten alltid först!” är vår kompass i det dagliga arbetet för en jämlik välfärd.