NYHETER 2021-07-26

Deltavarianten ökar i Västerbottens län

Smittspridningen av covid-19 ökar något i Västerbottens län, men håller sig fortfarande på en stabil nivå. Deltavarianten står för en allt större andel av de positiva fallen. Flest positiva fall finns i Umeåområdet samt i åldersgruppen 20–29 år.

Smittan i länet ökar från 35 fall under vecka 28 till 43 fall vecka 29. 1 951 prover analyserades och av dessa var 2,2 procent positiva. Läget i vården är fortsatt stabilt och tre personer vårdas på sjukhus med covid-19. Ingen vårdas på intensivvårdsavdelning.

– För att hålla nere smittspridningen är det viktigt att vi fortsätter att följa de nationella rekommendationerna. Undvik trängsel i alla sammanhang som i affärer och kollektivtrafik. Res smittsäkert, och om du umgås utanför din närmsta krets ska du helst vara utomhus och hålla avstånd. Stanna hemma om du är sjuk och testa dig även vid milda symtom på covid-19, säger Region Västerbottens biträdande smittskyddsläkare Gunilla Persson.

Deltavarianten står hittills för majoriteten av fallen

Under föregående vecka har deltavarianten ökat i länet. Hittills har 33 av de 43 positiva proverna analyserats för varianten, som finns i 72 procent av proverna.

– Från början såg vi främst deltavarianten i kluster, som började med smitta från en annan region eller ett annat land. Nu finns den i samhället utan att man kan spåra till ett känt fall. Vi förväntar oss att delta kommer att bli den dominerande virusvarianten, precis som i resten av Europa och Sverige, säger Gunilla Persson.

Efter den andra dosen vaccin finns ett gott skydd mot svår sjukdom, även mot deltavarianten.

– För att få ett fullgott skydd mot covid-19 är det viktigt att fullfölja vaccineringen. Prioritera att gå på din bokade tid för den andra dosen. Din vaccination kan rädda liv, säger Gunilla Persson.

Smittspridningen störst bland unga

27 av de positiva fallen finns i åldersgruppen 20–29 år. Ingen som är 60 år eller äldre testade positivt för viruset under föregående vecka.

Av de positiva fallen finns 32 personer i Umeåområdet, fyra i Skellefteåområdet, sex i södra Lappland och en person är folkbokförd utanför länet.

Smittspridningen sker främst i sociala sammanhang, i familjen samt vid utlandsresor.

– Kom ihåg att du rekommenderas att lämna ett PCR-prov så snart du kan, om du har rest utanför Norden. Det gäller även om du inte har symtom på covid-19. Var också försiktig med vilka du träffar tiden efter din utlandsresa. Undvik framför allt att träffa personer som riskerar att bli svårt sjuka, säger Gunilla Persson.

Läs mer på 1177.se om vad som gäller vid resor:

1177.se/Vasterbotten/resa-covid-19

Tillbaka till nyhetslistan