NYHETER 2023-01-09

Den centrala vaccinationsmottagningen i Umeå stänger

Den 20 januari är sista dagen som den centrala vaccinationsmottagningen i Umeå har öppet. Region Västerbotten uppmanar nu invånarna i Umeå med omnejd att passa på att vaccinera sig innan mottagningen stänger.

Ingång till central vaccinationsmottagning i Umeå.
Den 20 januari är sista dagen som den centrala vaccinationsmottagningen i Umeå har öppet. Foto: Sofia Johansson

– Nu när de flesta har hunnit ta sina doser vaccin mot covid-19 och influensa finns det inte behov av en central vaccinationsmottagning i Umeå. Vi har inte heller samma ekonomiska möjligheter att ha öppet året om, som vi haft tidigare under pandemin, säger Carola Degerman, verksamhetschef för den centrala vaccinationsmottagningen i Umeå, Region Västerbotten.

Den centrala vaccinationsmottagningen i Skellefteå kommer att finnas kvar.

Bra läge att passa på att vaccinera sig

– När den centrala vaccinationsmottagningen stänger kommer möjligheten till vaccination att vara kraftigt begränsad jämfört med i dagsläget. Så om du har tänkt vaccinera dig är det läge att passa på nu, säger Ronny Lestander, vaccinationssamordnare, Region Västerbotten.

De vaccinationer som fram till den 20 januari erbjuds hos den centrala vaccinationsmottagningen i Umeå är vaccination mot covid-19, influensa, pneumokocker samt vaccin mot kikhosta till gravida efter vecka 16 och vaccin mot HPV till kvinnor som är födda mellan 1994 och 1999. När vaccinationsmottagningen stänger kommer vaccinationerna i stället att ske hos hälsocentralerna. Boka en tid genom att logga in på 1177.se eller genom att ringa till valfri hälsocentral, välj knappval 8.

Stort värde med centrala vaccinationsmottagningar

– Vi ser stora vinster med att ha vaccinationsmottagningar som kan avlasta primärvården. De har haft en enorm kapacitet, vilket har varit mycket värdefullt när trycket på vaccination har varit högt under pandemin och i samband med influensavaccinationer, säger Ronny Lestander.

– Därför håller vi som är verksamhetschefer i närsjukvårdsområde Umeå på att se över möjligheten att skapa någon form av popup-verksamhet i Umeå som kan startas och skalas upp när behovet av vaccination ökar, såsom vid säsongsvaccinationer, när det kommer nya vaccinrekommendationer eller i händelse av en ny pandemi, säger Carola Degerman.

Vaccinationsmottagningen på Umeå universitet har varit i gång sedan september 2021. Tidigare fanns en central vaccinationsmottagning på Nolia.

Boka tid för vaccination

Tillbaka till nyhetslistan