NYHETER 2020-04-14

Detta gäller vid Centrum för Obstetrik och Gynekologi med anledning av besöksstoppet

Under rådande omständigheter på grund av Covid-19 pandemi har Region Västerbotten infört ett besöksstopp på alla sjukhus för att minska risken för smittspridning.

För Centrum för Obstetrik och Gynekologi Region Västerbotten innebär detta följande på våra sjukhus i Skellefteå, Lycksele och Umeå:

  • Vid förlossning kan fortsättningsvis en partner eller en närstående vara med förutsatt att hen inte har några infektionssymptom.
  • Inga partners på BB
  • Inga partners på specialistmödravården
  • Inga partners på BB-hemvård
  • Inga medföljande vid mottagningsbesök
Tillbaka till nyhetslistan