NYHETER 2022-11-21

Digitala uppföljningar spar tid

Varje år ringer ortopedmottaningen vid Norrlands universitetssjukhus upp närmare 800 nyopererade patienter för en uppföljning. Sedan en tid tillbaka sker denna kontakt digitalt, vilket spar mycket tid.

Digitala formulär
Det digitala frågeformuläret består av samma frågor som Anna Kristoffersson tidigare ställde i telefonen. Foto: Jan Alfredsson

– Jag kontaktade alla patienter med ny höft- eller knäprotes och syftet var i första hand att följa upp eventuella komplikationer kring sårläkning, men också prata om smärta och mobilisering. Om vi upptäckte något tidigt var det ofta enklare att åtgärda och vi kunde förebygga svår komplikation såsom djup infektion, säger sjuksköterskan Anna Kristoffersson.

– Det var ett uppskattat samtal, men det var svårt att vara kortfattad och samtalen kunde ofta bli närmare 30 minuter per patient.

Enklare för patienterna

I våras införde man så ett digitalt frågeformulär, kopplad till patientens sida på 1177.se, något som väsentligt har förenklat både för patienten och personalen vid ortopedmottagningen. Patienterna kan nu svara på frågorna när de själva har tid och Anna Kristoffersson får tid över till annat.

Det digitala frågeformuläret består av samma frågor som Anna Kristoffersson tidigare ställde i telefonen, men det går också att ange om man ändå vill ha ett personligt samtal på telefon.

– Cirka en femtedel av patienterna har inte aviseringar i 1177.se och det innebär att vi inte kan skicka digitala formulär. Vi ringer istället upp patienterna, säger hon.

Telefonnummer vid behov

Höft- och knäprotesoperationer, som i hög grad sker på Lycksele lasarett, är stora ingrepp och även om patienterna är väl förberedda finns, som vid all kirurgi, risk för komplikationer.

– Därför finns det ett direkttelefonnummer och en röstbrevlåda för dessa patientgrupper så att de snabbt kan komma i kontakt med oss.

Information på gruppnivå

Erfarenheterna efter månaderna med det digitala formuläret är goda och ortopedmottagningen planerar nu att inom kort gå vidare.

– Vi har nyligen påbörjat digitala uppföljningar efter sex veckor, fyra månader och ett år där patienterna får fylla i mer omfattande frågeformulär. Det är validerade enkäter som mäter funktion och eventuella besvär, förklarar Anna Kristoffersson.

– Både funktionsenkäter och patientnöjdhetsenkäter kommer sedan på gruppnivå ligga till grund för vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Då kan vi få information om vi gör rätt eller om det är något vi bör ändra på, säger Anna Kristoffersson.

Tillbaka till nyhetslistan