E-tjänster på 1177.se

1177.se är samlingsplatsen för kontaktuppgifter, information och e-tjänster för patienter, anhöriga och alla invånare i Sverige. På 1177.se/vasterbotten finns anpassad information för oss som bor i Västerbotten.

Söker du kontaktuppgifter till en mottagning?

Den här sidan beskriver hur vi jobbar med utveckling av e-tjänster på 1177.se. Söker du kontaktuppgifter eller fakta och råd finns det på 1177.se.

Besök 1177.se

E-tjänster

Vi jobbar långsiktigt med utveckling och innehåll av e-tjänsterna på 1177.se. De flesta hälsocentraler, folktandvårdskliniker och mottagningar i länet erbjuder e-tjänster genom inloggning på 1177.se. Det handlar oftast om formulär för att till exempel avboka tid, förnya recept eller ställa frågor. Varje verksamhet kan själva lägga upp nya formulär och ändra i texter. 

Läs mer om våra e-tjänster på 1177.se

Journal via nätet

Patienter och invånare som har vårdats i Region Västerbotten kan läsa utvalda delar av sin journal genom att logga in på 1177.se.

Information till dig som vill läsa din journal i Västerbotten

Boka, omboka och avboka tid direkt

Att som invånare själv administrera sina bokade tider till vården ger vinster för både individ och vårdpersonal. Ett antal verksamheter har nu anslutit sitt journalsystem till webbtidboken på 1177.se. Individen kan logga in på 1177.se och själv i en kalender boka om sin tid. En tid som direkt registreras i journalsystemet.

Stöd och behandling

Inom 1177.se finns en plattform för stöd och behandling. Där finns det möjlighet att lägga upp en mängd varierande stöd- och behandlingsprogram på nätet som nås via inloggning på 1177.se. I Västerbotten pågår just nu ett pilotprojekt med KBT via Internet.