Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

digitala västerbotten

Arkiv

Utbildningen Den Digitala Resan avklarad

Den digitala resan är en utbildning för ledande tjänstepersoner inom Region 8 som Digitala Västerbotten har genomfört tillsammans med projektet AC Lyftet 2.0. Syftet med utbildningen var att utveckla kompetens för att leda och verka för innovation och digitalisering inom Region 8.

Vägledande principer för tjänsteutveckling

  Under projekttiden har en arbetsgrupp med representanter från kommuner och landsting arbetet med delaktiviteten “arbetssätt för utveckling av e-tjänster. Gruppens Inriktning har varit att  ordna utbildningar i service design, för att fördjupa kunskap i användarcentrerad utveckling och genom detta hitta ett antal principer/utgångspunkter för ett regionalt arbetssätt. Totalt har 31 personer från projektets deltagande kommuner […]

  En iPad hålls upp över ett fikabord

  Halvtid med Digitala Västerbotten

  Halva projekttiden har gått och för Digitala Västerbotten med sina sex olika delaktiviteter väntar nu den mest spännande perioden. Arbetet med att digitalisera Västerbotten har bara börjat och genom projektets aktiviteter ska länet hitta gemensamma krafter för att skapa fler hållbara och smarta e-tjänster.

  Regional E-tjänsteplattform

   Samverkan kring en gemensam e-tjänsteplattform och utveckling av tjänster konkretiseras ytterligare nu under hösten 2017. Fjorton kommuner arbetar nu tillsammans med att utforma ett gemensamt samverkansavtal där Skellefteå kommun färdledande. Tidsplanen är att under hösten både e-tjänsteplattform och samverkansavtal ska vara klart. Under hösten 2016 anordnade projektet en första leverantörsträff för att ge en orientering […]

   Tillsammans för en smartare välfärd genom digitalisering

    Här finns material från konferensen ”Tillsammans för en smartare välfärd genom digitalisering” som genomfördes i Skellefteå 170329 Inbjudan och program | Deltagare  | Fördjupningsmaterial från SKL att ta del av före konferensen För mer information kontakta Andreas Skog, projektledare med ansvar för digital kompetens, andreas.skog@regionvasterbotten.se, 0738190863. Presentationer Reflektion: Vad är dina förväntningar på dagen? Video: Anna Pettersson, regiondirektör, hälsar välkommen […]