Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

digitala västerbotten

Arkiv

En iPad hålls upp över ett fikabord

Halvtid med Digitala Västerbotten

Halva projekttiden har gått och för Digitala Västerbotten med sina sex olika delaktiviteter väntar nu den mest spännande perioden. Arbetet med att digitalisera Västerbotten har bara börjat och genom projektets aktiviteter ska länet hitta gemensamma krafter för att skapa fler hållbara och smarta e-tjänster.

Regional E-tjänsteplattform

Under hösten 2016 anordnade projektet en första leverantörsträff för att ge en orientering inom området, hur ser dagens tekniska lösningar ut och vad kommer leverantörerna att utveckla? Dagen avslutades med en gemensam workshop för att diskutera kommunernas behov och planering inom området. Utifrån underlaget från workshopen har diskussionerna sedan fortsatt främst mellan de större kommunerna […]

Tillsammans för en smartare välfärd genom digitalisering

Här finns material från konferensen ”Tillsammans för en smartare välfärd genom digitalisering” som genomfördes i Skellefteå 170329 Inbjudan och program | Deltagare  | Fördjupningsmaterial från SKL att ta del av före konferensen För mer information kontakta Andreas Skog, projektledare med ansvar för digital kompetens, andreas.skog@regionvasterbotten.se, 0738190863. Presentationer Reflektion: Vad är dina förväntningar på dagen? Video: Anna Pettersson, regiondirektör, hälsar välkommen […]

Konferensdag med e-Arkiv i fokus

Den 6 oktober genomförde Digitala Västerbotten den första konferensen om lösningar, förvaltning och tjänster kring digital arkivering. Dagen bjöd på både intressanta gästföreläsare och möjlighet till gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.

Mobil tjänsteplattform

Digitaliseringen ger nya möjligheter att nyttja tjänster oberoende av plats och tid och kommunerna behöver därför utveckla sina e-tjänster för att möta företagarnas och medborgarnas krav och behov. I Västerbotten finns idag en gemensam mobil tjänsteplattform, som de flesta kommunerna i länet har lanserat på App Store och Google Play. Du hittar den om du […]