Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

ladds

Arkiv

Project Ladds – a summary in English

  Summary This document provides an initial overview of the different workpackages in project Ladds (LAb for the Data Drives Society). The document describes the thougths so far. Ladd’s main deliverables are: Rules Establish ground rules that enables and balances the influence commercial and non-commercial innovation efforts and actors have in how the lab is operated […]

  Utmaningar kring hållbarhet som kan tänkas lösas med datadrivna innovationer

  Det har börjat dyka upp idéer kring behov/utmaningar som dels har med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet att göra, dels kan tänkas lösas med hjälp av datadrivna innovationer. Här är några exempel: Behov finns av en betygssättning/ranking av fordonspark avseende miljöprestanda relativt andra företags fordonsparker Behov finns av en algoritm som beräknar företags/organisationers koldioxidutsläpp utifrån […]

  Vem ska ha makt över dina personliga data?

  Om data är en värdefull resurs, och det verkar det var allt fler som tycker, är det intressant över vem som har makten över denna data, dvs kan användande på olika sätt. Idag har man diverse lagstiftning där lagen reglerar vad som är tillåtet på ett ”one size fits all”-modell. En modell där den enskilde […]

  Vilken teknik ska ett datadrivet labb skapa/använda?

  Som jag ser det måste vi ha tekniska lösningar för datahantering och dataförädling. Kanske också för prototyping och presentation/gränssnitt? Datahantering När det gäller datahantering som bör vi kunna hantera öppen data som finns i CKAN (PostgreSQL-databaser och CSV- eller XML-filer), vi bör också (tror jag bygga upp en lösning för stora datamängder så att man […]

  Följ projektarbetet

   Projekt Ladds eftersträvar öppenhet. Projektet publicerar därför öppet sin projektplan i form av en Trello-tavla. Trellotavlan hittar du här. Den mindmap som vi utgår ifrån finns nedan. Har du synpunkter på aktiviteter/områden som projektet funderar på eller har missat är du välkommen att höra av dig. Vi kommunicerar via Slack. Teamet som är kopplat till […]

   Mer om projektet

    Projekt Ladds ska etablera ett verksamt labb vars huvudinriktning är att skapa hållbar tillväxt genom att öka mängden av och innovationshöjden för datadrivna produkter/tjänster som stödjer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara städer och ett lika hållbart omland. Den ideala innovationen täcker tre aspekter av hållbarhet – ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.     Fig 1: Illustration av […]

    Projekt Ladds – labb för det datadrivna samhället

               Projekt Ladds kommer under 2017 och 2018 att etablera ett labb där man genom att förädla data bidrar till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Labbet är en del i regionens ambition att medborgare, näringsliv och organisationer ska få maximal ekonomisk och icke-ekonomisk nytta av det nya digitaliserade samhälle som nu […]