Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

turism

Arkiv

Fortsatt ökning för sommarturismen

Sommarturismen ökade i Västerbotten under 2017. Ökningen blev 31 255 övernattningar, eller 4,2 procent. Särskilt glädjande är att tillströmningen av utländska turister ökat än mer, hela 5,7 procent, eller 14 162 besök.

Västerbotten och Umeå står värd för Swedish Workshop 2018

Visit Swedens koncept Swedish Workshop, som låter internationella researrangörer möta svenska turistföretag i affärsförhandlingar, kommer till Västerbotten i maj 2018. Region Västerbotten Turism och Visit Umeå ska tillsammans med Visit Sweden genomföra arrangemanget. Först ut är en kunskapsdag för svensk besöksnäring den 13 maj och den 14 maj genomförs workshopen med ett hundratal deltagare från hela välden.

Ett bildkollage med snöiga fjäll i toppen och ett fiskesamhälle vid vattnet. I mitten står det mot vitbakgrund: turismdagarna i Västerbotten 2017 – global attraktionskraft

Västerbottens besöksnäring träffas i Skellefteå

Varje år ordnar Region Västerbotten turism kunskapsdagar i syfte att stärka länets besöksnäring. Detta sker genom inspirerande föreläsningar och praktiska workshops – men kanske framförallt genom att vara en plattform där människor från olika håll i länet får träffas, nätverka och lära av varandra. Häng med till Skellefteå 12-13 oktober.

Projekt AC Hållbar export

  VästerbottensTurisms övergripande fokusområde är att verka för en hållbar tillväxt hos besöksnäringen i Västerbotten. Detta gör vi genom att kvalitetssäkra och stödja destinationerna till att arbeta mer hållbart. Vårt projekt Hållbar export 2015-2018 har detta som huvudfokus. Projektet är EU-finansierat genom den regionala strukturfonden samt genom Region Västerbotten. Målet är att Västerbottens destinationer samverkar föredömligt, att de ökat […]

  Exportmogna destinationer

   Svensk besöksnäring siktar på en fördubbling av turismen till år 2020. För att nå dit krävs satsningar och investeringar som utgår från de formulerade målen och fokusområdena. Ett av de viktiga områdena är behovet att utveckla fler exportmogna destinationer för att stärka konkurrenskraften. För att en destination ska uppnå exportmognad måste utvecklingen utgå från marknadens […]

   Hållbar turismutveckling i Västerbotten

    Nu har vi på VästerbottensTurism/Region Västerbotten påbörjat arbetet med hållbar turism i länet. Vi erbjuder hjälp genom två verktyg. Det ena verktyget är kriterier och metodutveckling inom ramen för Global Sustainable Tourism Council för destinationer och riktar sig till destinationer och aktörer som ansvarar för hållbar utveckling. Den andra verksamheten är en kunskapsuppbyggnad i hållbar […]

    Marknad & PR

     Region Västerbotten turism har en samordnande funktion för länets marknadsföring nationellt och internationellt. Grunden för vårt marknadsföringsarbete läggs genom noggranna analyser och ett nära samarbete med såväl länets företag, destinationer och övriga producenter, som med researrangörer, nationella och internationella aktörer inom rese- och turistindustrin. Vi strävar alltid efter att ha god kännedom om målgrupper och reseanledningar. […]

     Statistik & Analys

      Besöksnäringen är en viktig del i Sveriges ekonomi och sysselsättning. Den turistiska konsumtionen har ökat mycket och utländska besökares konsumtion i Sverige har haft en ännu snabbare ökningstakt. Besöksnäringen är väldigt viktig för utveckling och livskraft i glesbygdsområden som inte har betydande industriproduktion och även viktig för större städer (Strategi 2020 – Nationell strategi för […]

      Strategiska samarbeten

       VästerbottensTurism arbetar aktivt med att skapa strategiska samarbeten för besöksnäringens fortsatta tillväxt. Samarbete och tillsammans är ord som genomsyrar VästerbottensTurisms arbete. Nedan följer några av de områden där vi lägger extra mycket fokus på just detta: Ledningsgrupp & strategiskt råd Omvärldsbevakning & statistik, analys & kommunikation Marknadsgrupp och gemensam marknadsplan, redaktionsråd & hemsida Affärsturism & evenemang VästerbottensTurism […]

       Tillgänglighet

        Tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för att turism överhuvudtaget ska fungera – att besökare hittar information om Västerbotten och att de kan ta sig hit. Den digitala synligheten är idag mycket viktig. I vår dagliga verksamhet, samt genom projektmedel, hanterar vi tilllgängligheten på webben. Bland annat belyser vi våra destinationer och besöksmål på vår hemsida www.visitvasterbotten.se. […]