Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

turism

Arkiv

Campande människor som sitter på en höjd och ser ut över ett fjällandskap. Solen är på väg ned.

​Region Västerbotten och Designhögskolan i samverkan för hållbar mobilitet på landsbygden

Den 1 september 2018 startade Region Västerbottens förstudie MOBEVI (Mobilitet och transporter för besöksnäringen efter Väg 363 och Vindelälven-Juhtatdahka). Förstudien genomförs i samarbete med masterstudenter från Designhögskolan och pågår 2019 ut. Förstudien kommer att förbereda ett test av en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror i stråket och får stöd av Tillväxtverket och Trafikverket.

​Besöksnäringen i Västerbotten fortsätter öka

Turismen fortsätter att öka i Sverige. Totalt blev det 63 miljoner övernattningar i landet under 2017, vilket är en ökning med 1,2 miljoner eller 2 procent jämfört med året innan. Västerbotten ökade med hela 4,3 % från 1 748 070 övernattningar till 1 823 838 övernattningar.

Nu står det klart: Upplevelsecenter blir verklighet i Västerbotten

Region Västerbotten turism har beviljats 9,7 miljoner kronor under tre år för utveckling och genomförande av konceptet ”Västerbotten Experience Center”. Region Västerbotten Turism ska tillsammans med lokala aktörer och tematiska experter ta fram åtgärdsprogram för fem platser i Västerbotten, med syfte att leverera kvalitetssäkrade upplevelser som bidrar till hållbar tillväxt på platserna.

Fortsatt ökning för sommarturismen

Sommarturismen ökade i Västerbotten under 2017. Ökningen blev 31 255 övernattningar, eller 4,2 procent. Särskilt glädjande är att tillströmningen av utländska turister ökat än mer, hela 5,7 procent, eller 14 162 besök.

Västerbotten och Umeå står värd för Swedish Workshop 2018

Visit Swedens koncept Swedish Workshop, som låter internationella researrangörer möta svenska turistföretag i affärsförhandlingar, kommer till Västerbotten i maj 2018. Region Västerbotten Turism och Visit Umeå ska tillsammans med Visit Sweden genomföra arrangemanget. Först ut är en kunskapsdag för svensk besöksnäring den 13 maj och den 14 maj genomförs workshopen med ett hundratal deltagare från hela välden.

Ett bildkollage med snöiga fjäll i toppen och ett fiskesamhälle vid vattnet. I mitten står det mot vitbakgrund: turismdagarna i Västerbotten 2017 – global attraktionskraft

Västerbottens besöksnäring träffas i Skellefteå

Varje år ordnar Region Västerbotten turism kunskapsdagar i syfte att stärka länets besöksnäring. Detta sker genom inspirerande föreläsningar och praktiska workshops – men kanske framförallt genom att vara en plattform där människor från olika håll i länet får träffas, nätverka och lära av varandra. Häng med till Skellefteå 12-13 oktober.

Projekt AC Hållbar export

  VästerbottensTurisms övergripande fokusområde är att verka för en hållbar tillväxt hos besöksnäringen i Västerbotten. Detta gör vi genom att kvalitetssäkra och stödja destinationerna till att arbeta mer hållbart. Vårt projekt Hållbar export 2015-2018 har detta som huvudfokus. Projektet är EU-finansierat genom den regionala strukturfonden samt genom Region Västerbotten. Målet är att Västerbottens destinationer samverkar föredömligt, att de ökat […]

  Exportmogna destinationer

   Svensk besöksnäring siktar på en fördubbling av turismen till år 2020. För att nå dit krävs satsningar och investeringar som utgår från de formulerade målen och fokusområdena. Ett av de viktiga områdena är behovet att utveckla fler exportmogna destinationer för att stärka konkurrenskraften. För att en destination ska uppnå exportmognad måste utvecklingen utgå från marknadens […]

   Hållbar turismutveckling i Västerbotten

    Nu har vi på VästerbottensTurism/Region Västerbotten påbörjat arbetet med hållbar turism i länet. Vi erbjuder hjälp genom två verktyg. Det ena verktyget är kriterier och metodutveckling inom ramen för Global Sustainable Tourism Council för destinationer och riktar sig till destinationer och aktörer som ansvarar för hållbar utveckling. Den andra verksamheten är en kunskapsuppbyggnad i hållbar […]

    Marknad & PR

     Region Västerbotten turism ansvarar för att bygga en gemensam image kring varumärket Visit Västerbotten in Lappland genom att lyfta konceptet Västerbotten Experience. Vi arbetar för att öka regionens attraktionskraft genom ökad upplevelsekvalitet. Amanda Brännström Turismstrateg Mobil: 070 544 57 33 amanda.brannstrom@regionvasterbotten.se Andrew Sutherland Turismstrateg Mobil: 070-570 57 35 andrew.sutherland@regionvasterbotten.se