NYHETER 2020-12-07

Färre bekräftade fall av covid-19 under föregående vecka

Förra veckan testades 807 personer positivt för covid-19 i Västerbotten. – Det är första veckan på länge som kurvan inte ökar. Det är fortfarande för många positiva fall men det är också ett tecken på att det går att vända utvecklingen om vi fortsätter följa råden, säger smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

Under vecka 49 analyserades 9724 prover och 8,7 procent av dessa var positiva.

– I länet provtas flest personer per capita i hela landet. Det nationella rådet är att provta minst 5 procent av befolkningen för covid-19 och när vi tog 13 652 prover under vecka 46 nådde vi 5 procent, under förra veckan provtogs 3,5 procent av befolkningen, berättar Stephan Stenmark.

Tillgång till provtagning och att snabbt kunna inleda smittspårning för personer som bekräftas med covid-19 är en mycket viktig del i att bromsa smittspridningen.

De positiva fallen är spridda över regionen. I Skellefteåområdet minskar antalet fall, lika så i södra Lappland medan en fortsatt ökning av positiva fall i Umeåområdet.

Samtliga åldersgrupper minskar något och positiva fall i åldersgrupperna 19–39 år och 40-59 år är nu lika stora. Cirka 10 procent av de som testas positivt tillhör riskgrupp.

– Minskningen visar att vi har förmåga att vända utvecklingen, till exempel är nedgången av antalet fall i Skellefteå ett tecken på det. Samtidigt är vi i ett fortsatt allvarligt läge med hög smittspridning och ett observandum på stigande antal fall i Umeå, berättar Stephan Stenmark.

Viktigt med provtagning

– Det är fortsatt viktigt att alla som har symtom provtar sig. Vi har kapacitet att provta alla med symtom och de som uppmanas till provtagning via smittspårning, säger Stephan Stenmark.

Personer med milda symtom som har möjlighet att ta prov på sig själv kan utan att boka tid hämta och lämna kit för under vardagar i länets alla kommuner. De proverna skickas varje vardagskväll till Stockholm för analys.

De som inte har milda symtom eller som saknar svenskt personnummer ska kontakta sjukvården för bedömning och provtagning. Prover tas också på sjukhusen, hälsocentraler, primärvårdsjourer och hälsocentraler med jourverksamhet. De prover som tas inom vården analyseras på laboratoriet vid Norrlands universitetssjukhus.

I regionens erbjudande om antikroppstester för allmänheten, där en extern aktör utför provtagningen, ska invånaren som lämnar prov själv registrera provet med en smartphone vid provtagningstillfället. De som uppfyller indikation för ett antikroppstest, men saknar en smartphone eller inte har svenskt personnummer, ska kontakta sin hälsocentral för att lämna prov.

Tillbaka till nyhetslistan