Finansiering

För att främja en hållbar regional tillväxt och bidra till insatser som stärker länets utveckling beslutar Region Västerbotten varje år om regionala företagsstöd och projektmedel.

Covid-19

Med anledning av den pågående pandemin vill vi informera om särskilda förhållningsregler för projektmedel och företagsstöd.

Information om regler gällande projektmedel

Information om företagsstöd

Finansiering i projekt och företag

Varje år får Region Västerbotten pengar av regeringen som ska användas till olika företags- och projektstöd. Företagsstöden ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt, vilket får samhällsnyttiga följdeffekter i form av nyanställningar mm, medan projektstödens syfte är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av länet. Ett regionalt projekt ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

Nyheter från Finansiering Prenumera på nyheter