Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt

Finansiering.

Kunskap om Norrbotniabanan ska ge kraft åt påverkansarbetet

Arbetsutskottet vid Region Västerbotten har den 15 juni beslutat att bevilja Skellefteå kommun 3 miljoner kronor för det treåriga projektet ”Tillväxtspår med Norrbotniabanan”. Projektets syfte är att fördjupa kunskapen hos beslutsfattare om Norbotiabanans betydelse – med det slutgiltiga målet att hela sträckan mellan Umeå och Luleå beslutas om att byggas.

79 miljoner till kulturen i Västerbotten

Region Västerbottens fullmäktige beslutade den 30 mars om fördelningen av det statliga kulturella anslaget för länets regionala kulturverksamheter. Totalt fördelas nästan 79 miljoner kronor utifrån kultursamverkansmodellen och Västerbotten är ett av de län som fått ett extra tillskott – pengar som kommer användas till satsningar inom film och kulturell infrastruktur.

Blå grafik men en svag nyans av Region Västerbottens emblem som liknar en blomma. I förgrunder står det Region Västerbotten - projektbeslut i vit text.

Nästan 9 miljoner till projekt i Västerbotten

När Region Västerbottens arbetsutskott träffades den 2 mars beviljades fyra projekt delfinansiering på totalt 8 739 550 kr. Projekten sträcker sig vitt mellan olika branscher och sektorer, alltifrån arbetsmarknadsfrågor, medicinsk teknik, biobränsle och öppen innovation.