Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

142 miljoner i EU-stöd till utvecklingsprojekt inom Västerbotten och Norrbotten

När strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland träffades beviljades totalt 22 utvecklingsprojekt cirka 142 miljoner kronor – projekt som berör både Västerbottens och Norrbottens län. De prioriteringar som gjorts ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland och utgår från regionens strategier och mål för hur regionen ska utvecklas.

När strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland träffades beviljades totalt 22 utvecklingsprojekt cirka 142 miljoner kronor – projekt som berör både Västerbottens och Norrbottens län. De prioriteringar som gjorts ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland och utgår från regionens strategier och mål för hur regionen ska utvecklas.

Den 15 juni samlades strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland i folkhögskolan i Medlefors och denna gång behandlades den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Partnerskapet har nu prioriterat bland de godkända projekten och Tillväxtverket kommer som förvaltande myndighet fatta de formella besluten för varje projektägare. Partnerskapets prioriteringar reflekterar de båda länens utvecklingsstrategier och ska bidra till mer investeringar och ökad sysselsättning i regionerna.

 Prioriteringssamtalet har gått bra och beslutet ligger helt i linje med det förslag som föregick mötet. Många miljoner har kommit Västerbotten till del i och med dagens beslut, säger Harriet Classon (S), strukturfondspartnerskapets vice ordförande, Region Västerbotten, Skellefteå.

Totalt fördelades 142 miljoner kronor över tjugotvå olika projekt och av dessa berör femton Västerbottens län. Främst prioriteras insatser inom forskning, teknisk utveckling och innovationer och projekt som stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

– Det är flera intressanta projekt som vi tror kommer bidra till positiv förändring och utveckling i länet. Särskilt spännande är att vi har två projekt som ska arbeta inom hälso- och sjukvård samt omsorgssektorn, dels för att utveckla innovationer och kommersialisera ideer och dels genom att öka servicen för vårdtagare i glesbygd med hjälp av virtuella vårdrum, säger Katarina Molin, enhetschef för Analys, planering och projektutveckling vid Region Västerbotten.

Bland de prioriterade projekten finns bland annat ”Safety&Security Test Arena” (Umeå universitet). Ett ett projekt som vill göra samhället säkrare genom att skapa en trippelhelixmiljö för forskning och utveckling inom säkerhetsbranschen, riktad mot produkter och tjänster för övning och testning.
Ett annat prioriterat projekt är ”Den koldioxidsnåla platsen” (Umeå kommun). Här erbjuds bland annat en kompetensplattform för metodutveckling för koldioxidsnåla lösningar och ett flertal testbäddar i stadsrummet som ska utvärdera dessa nya metoder.

Se detta dokument för en redogördelse över samtliga prioriterade projekt och insatsområden.

För mer information:
Katarina Molin | katarina.molin@regionvasterbotten.se | 070-342 7234

Presskontakt
Emil Hägglund | emil.hagglund@regionvasterbotten.se | 076-141 05 05

Skriv ut

15 juni, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund
 • Faktaruta:

  Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden drygt 1,7 miljarder kronor för tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland. Programmet omfattar Norr- bottens och Västerbottens län. 

  ERUFs fem insatsområden: 

  – Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

  – Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (ITK)

  – Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 

  – Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer 

  – Att främja hållbara transporter och få bort askhalsar i viktig nätinfrastruktur 

Kommentarer