Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Liggenade helblå Sverigekarta med mot vit bakgrund. Över Västerbotten och Norrbotten syns EU-stjärnorna.
Lyssna

168 miljoner till utveckling för Övre Norrland

Den 14 december prioriterade strukturfondspartnerskapet 168 miljoner kronor från de två regionala strukturfonderna för Övre Norrland. Totalt beviljades 19 utvecklingsprojekt.

Dessa projekt berör både Västerbottens och Norrbottens län och de prioriteringar som gjorts ska bidra till investeringar i regional tillväxt och ökad sysselsättning samt delaktighet och etablering i samhället i Övre Norrland.

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland träffades för andra gången i år för att behandla prioriteringar av både Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska Socialfonden (ESF). Partnerskapet har nu prioriterat bland de godkända projekten och Tillväxtverket respektive ESF-rådet kommer som förvaltande myndigheter fatta de formella besluten för varje enskild projekt.

– Samarbetet kring prioriteringarna av de två EU-fonderna har gått riktigt bra. Partnerskapet var överens om prioriteringen och jag är mycket nöjd att Västerbotten nu får möjlighet att fortsätta utvecklas genom flera spännande projekt, säger Harriet Classon (S), strukturfondspartnerskapets vice ordförande.

Totalt prioriterades nästan 168 miljoner kronor där cirka 88 procent kommer från ERUF och 12 procent från ESF. I och med fördelningen har 19 olika projekt fått EU-medel och av dessa berör 12 Västerbottens län.

– Det är mycket intressant som är på gång i och med de projekt som prioriterats för övre Norrland, säger Erik Bergkvist (S), Region Västerbottens regionråd. Ett oerhört angeläget och spännande projekt är Digitala servicecenter Västerbotten. Genom projektet byggs och testas strukturer för hur kommuner långsiktigt kan arbeta för ökad digital delaktighet och kompetens för invånarna.

– ECOFAST energieffektivisering i fastigheter är ett intressant samverkansprojektet mellan tre företag som ska bedrivas i Vilhelmina och Storumas kommuner. Det ska bli spännande att följa projektets utveckling, säger Katarina Molin, enhetschef för projekt- och verksamhetsutveckling vid Region Västerbotten.

– Science City Skellefteås projekt Innovation Game tycker jag har stor potential att bidra till utvecklingen av hela norra Sverige, tillägger Harriet Classon (S), där Artic Gamelab arbetar för att etablera en spelutvecklingsindustri i norra Norrland. Vi behöver mer av den sortens spetskompetens då det är en framtidsbransch för vår region med möjlighet att spela på den internationella arenan.

Extra utlysning
En extra utlysning har öppnats för de 33 miljoner kronor som ännu inte prioriterats ur ESF. Utlysningen är öppen till och med 17 januari och kommer prioriteras under ett extrainsatt möte den 30 mars 2017.

Faktaruta:
Under perioden 2014–2020 investerar ERUF och ESF för tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland. Programmen omfattar Norrbottens och Västerbottens län.

ERUFs insatser ska:

  1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  2. Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (ITK)
  3. Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
  4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
  5. Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

ESFs insatser ska:

  1. Stimulera kompetens utveckling som stärker individers ställning på arbetsmarknaden,
  2. Förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv,
  3. Öka övergångarna till arbete bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
  4. Underlätta ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

Bilagor:
ERUF prioriteringar 2016-12-14
ESF prioriteringar 2016-12-14

För mer information:
Katarina Molin
katarina.molin@regionvasterbotten.se
070-342 7234

Skriv ut

15 december, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer