Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2016-01-12-13-14 – Diskutera din projektidé

Välkommen att diskutera din projektidé inför ansökningsomgången som öppnade den 11 december!

Välkommen att diskutera din projektidé inför ansökningsomgången som öppnade den 11 december!

Tillväxtverket och Region Västerbotten erbjuder sökanden att boka in enskild tid för gemensam diskussion om er projektidé. Ansökningsomgången är öppen 11 december 2015–4 februari 2016 hos Tillväxtverket för det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland. För medfinansiering från Region Västerbotten till den aktuella ansökningsomgången krävs att webbansökan till Region Västerbotten är inlämnad senast 22 januari 2016.

Vi kommer därför att finnas på plats i Umeå mellan den 12 januari – 14 januari 2016 på Region Västerbotten, Norrlandsgatan 13, Umeå.

Läs mer om ansökningsomgång 2016:1

http://www.eu.tillvaxtverket.se/programmen/ovrenorrland/ansokningsomgangar.4.63d855b314a67290039e5c36.html

Mötets upplägg

För att våra möten med er ska bli så effektiva som möjligt vill vi att ni har förberett en projektpresentation på max 10-15 min och därefter går vi igenom projektupplägget och

innehållet i projektet, samt har en gemensam diskussion om hur vi går vidare. Observera att ni även ska skicka in en tidig projektansökan (se nedan). Vi har avsatt 1,5

timme till respektive möte. Följande mötestider för tiden 12 – 14 januari går att boka och vi har tre rum som vi kan disponera i Regionförbundets lokaler.

12 januari 10.30-12.00, 13.00-14.30 och 15.00-16.30

13 januari 08.30-10.00, 10.30-12.00 och 13.00-14.30 och 15.00-16.30

14 januari 08.30-10.00, 10.30-12.00 och 13.00-14.30

Anmälan

Anmälan görs senast 23 december kl: 12.00 till: Inga-Greta Ekblom, tel 08-681 95 70 inga-greta.ekblom@tillvaxtverket.se (t.o.m. 18 december) Marie Berglund Ahlstrand, tel 08-681 77 19 marie.berglund.ahlstrand@tillvaxtverket.se

Observera! För att vi på ett bättre sätt ska kunna vara diskussionspart uppmanas ni att maila in en kort beskrivning av projektidén senast den 6 januari. Beskrivningen ska

även innehålla en ungefärlig budget samt exempel på aktiviteter. Har inte beskrivningen inkommit i tid avbokas mötet. Beskrivningen skickas till ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Ladda ner mall för beskrivning av projektidé (länk)

VÄLKOMMEN!

Skriv ut
17 december, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer