Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2016-06-07-09 Diskutera din projektidé inför ansökningsomgången i augusti

Välkommen att diskutera din projektidé inför ansökningsomgången som är öppen den 26 maj till den 25 augusti!

Välkommen att diskutera din projektidé inför ansökningsomgången som är öppen den 26 maj till den 25 augusti!

Tillväxtverket och Region Västerbotten erbjuder sökanden att boka in enskild tid för gemensam diskussion om er projektidé. Ansökningsomgången är öppen 26 maj 2016–25 augusti 2016 hos Tillväxtverket, för det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland.

För medfinansiering från Region Västerbotten till den aktuella ansökningsomgången krävs att webbansökan till Region Västerbotten är inlämnad senast 11 augusti 2016. Vi kommer därför att finnas på plats i Umeå mellan den 7 juni – 9 juni 2016 på Region Västerbotten, Västra Norrlandsgatan 13, Umeå.

Läs mer om ansökningsomgång 2016:2 

Mötets upplägg

För att våra möten med er ska bli så effektiva som möjligt vill vi att ni har förberett en projektpresentation på max 10-15 min och därefter går vi igenom projektupplägget och innehållet i projektet, samt har en gemensam diskussion om hur vi går vidare. Observera att ni även ska skicka in en tidig projektansökan (se nedan). Vi har avsatt 1,5 timme till respektive möte. Följande mötestider för tiden den 7 – 9 juni går att boka och vi har två rum som vi kan disponera i Regionförbundets lokaler.

7 juni 10.30-12.00, 13.00-14.30 och 15.00-16.30
8 juni 08.30-10.00, 10.30-12.00 och 13.00-14.30 och 15.00-16.30
9 juni 08.30-10.00, 10.30-12.00 och 13.00-14.30

Anmälan

Anmälan görs senast 25 maj till:
Marie Berglund Ahlstrand, tel 08-681 77 19
marie.berglund.ahlstrand@tillvaxtverket.se

Observera! För att vi på ett bättre sätt ska kunna vara diskussionspart uppmanas ni att maila in en kort beskrivning av projektidén senast den 1 juni. Beskrivningen ska även innehålla en ungefärlig budget samt exempel på aktiviteter. Har inte beskrivningen inkommit i tid avbokas mötet. Beskrivningen skickas till ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Ladda ner mall för beskrivning av projektidé (länk)

Skriv ut
27 april, 2016 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer