Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

23 miljoner till nya projekt

Tretton av sjutton projektansökningar beviljades idag då Region Västerbottens arbetsutskott möttes. Totalt fördelades drygt 23 miljoner kronor av de regionala projektmedlen.

Tretton av sjutton projektansökningar beviljades idag då Region Västerbottens arbetsutskott möttes. Totalt fördelades drygt 23 miljoner kronor av de regionala projektmedlen.

Under förmiddagen samlades Region Västerbottens arbetsutskott i Bastuträsk, Norsjö kommun. På agendan låg bland annat sjutton olika projektansökningar – Alla sökande som beviljats projektmedel listas nedan.

Företagarna Västerbotten Service AB beviljas 4 000 000 kr för projektet ”Företagarnas Affärsutveckling”. Projektet arbetar utifrån två insatsområden, Idébanken och Innovationsbryggan. Dessa vill verka för ökad tillväxt och innovation i hela Västerbottens län genom att utveckla nya arbetssätt, metoder och aktiviteter.

Umeå kommun beviljas 3 750 000 kr för projektet ”Den koldioxidsnåla platsen”. Projektet ska utveckla en mer klimatsmart samhällsplanering och samtidigt ge verktyg för att kunna planera och utveckla arbetet i bred samverkan. Ett underliggande mål är att ta fram metoder och underlag för att utreda invånarnas och platsens klimatpåverkan.

Umeå Universitet beviljas 3 000 000 kr för projektet ”Safety & Security Test Arena”. Genom forskning, utveckling och innovationssamverkan ska projektet skapa ett innovationssystem för små och medelstora företag inom säkerhetsbranschen.

SP Processum AB beviljas 2 400 000 kr för projektet ”Framtidens Bioraffinaderi Överväxling” som vill säkra den regionala innovationsmiljön inom skogsbaserad bioraffinaderiutveckling. Projektet ska kommersialisera forsknings- och utvecklingsresultat samt etablera och internationalisera en innovationsmiljö.

Västerbottens läns landsting beviljas 2 100 000 kr för projektet ”Innovation+”. Syftet med detta projekt är att utveckla och kommersialisera idéer inom hälso-, sjukvårds- och omsorgssektorn och samtidigt underlätta för nya innovationer att växa fram.

Natural Resources Institute Finland (Luke) beviljas 1 641 720 kr för projektet ”BioHub”. Projektet kommer att producera en ny affärs- och verksamhetsmodell för terminaler, vilket kommer att styra flöden av material från skogen till industrin mer effektivt och på så vis bidra till att värdet på skoglig biomassa ökar.

Umeå universitet beviljas 1 500 000 kr för projektet ”GREEN NORTH”. Projektet ska generera smart tillväxt genom att skapa en miljöteknisk innovations- och resursplattform som kopplar samman företag, akademi och samhälle.

Västerbottens läns landsting beviljas 1 000 000kr för projektet ”Innovationskraft för glesbygd”. Projektet ska förbättra tillgången till samhällsservice och bidra till en attraktiv glesbyggd genom att etablera åtta virituella rum i åtta olika kommuner där nya tjänster och användningsområden ska testas.

Skogsmuseet i Lycksele AB beviljas 1 000 000 kr för projektet ”PINUS”. Syftet är att sammanföra aktörer från skogs- och besöksnäringen och därigenom se nya unika besöksmål utvecklas – samtidigt som kunskapen om regionens skogsnäring ökar. Projektet vill synliggöra skogskulturarvet och ta till vara på kompetensen som finns kopplad till skogen.

Connect Norr Service AB beviljas 930 000 kr för projektet ”Connect North Businesses with capital 2.0”. Projektet ska utveckla ett gränsöverskridande nätverk av investerare där intressenter från de nordliga delarna av Sverige, Norge och Finland förs samman i syfte att skapa synergieffekter.

Energikontor Norr AB beviljas 850 000 kr för projektet ”LEK3 – Hållbar fastighetsanvändning genom samverkan”. Genom bland annat energikartläggningar, samverkansgrupper och teknikseminarier tas ett nytt helhetsgrepp om arbetet med energieffektivisering i byggnader och fastigheter.

Handelskammarens service, AC Län AB beviljas 680 888 kr för projektet ”Gå Globalt”. Projektet ska öka exporten hos företagen i länet och samtidigt underlätta för dessa företag att hitta nya marknader för sina produkter och tjänster.

Kreditgarantiföreningen Norr beviljas 300 247 kr för projektet ”Plattform för kompletterande SMF finansiering”. I och med projektet ska möjligheterna förbättras för små och medelstora företag att få krediter – speciellt i de situationer då det vanligtvis inte är intressant med riskkapital eller där det krävs ett komplement för att få ihop en större finansieringslösning.

För mer information:
Katarina Molin
Chef för Analys, planering och projektutveckling vid Region Västerbotten
070-342 72 34, katarina.molin@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Emil Hägglund, Kommunikatör | 076-141 05 05 | emil.hagglund@regionvasterbotten.se

Skriv ut

4 mars, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer