Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

79 miljoner till kulturen i Västerbotten

Region Västerbottens fullmäktige beslutade den 30 mars om fördelningen av det statliga kulturella anslaget för länets regionala kulturverksamheter. Totalt fördelas nästan 79 miljoner kronor utifrån kultursamverkansmodellen och Västerbotten är ett av de län som fått ett extra tillskott – pengar som kommer användas till satsningar inom film och kulturell infrastruktur.

– Vi har mycket att vara stolta över när vi ser på det konstnärliga och idoga arbete som läggs ner inom Västerbottens kulturverksamheter. Att staten förstärker stödet är varmt välkommet, säger Nina Björby (S), kulturnämndens ordförande.

– Det är glädjande att Västerbotten får en utökad tilldelning av det statliga anslaget. Både som en bekräftelse på att kulturen i Västerbotten är viktig och för att det ger möjlighet till specifika satsningar, säger Ingela Gotthardsson, regionkulturchef vid Region Västerbotten.

Totalt får Västerbottens kultur 78 818 402 kronor av det statliga anslaget. Från föregående år är det en ökning med 1 588 402 kronor – vilket innefattar både en generell uppräkningen på 1,14 procent och ett extra tillskott på 700 000 kr. Av tillskottet får Film i Västerbotten 200 000 kr och 500 000 kr går till utveckling av den kulturella infrastrukturen.

– Film i Västerbotten utmärker sig och vi har många goda exempel på filmer som lyckats, se bara på Amanda Kernells film ”Sameblod” som nu erövrar världen. Om vi vill behålla talangerna i Västerbotten behöver dock stödet till film öka markant, vilket vi givetvis argumenterar för. Vad gäller den kulturella infrastrukturen behöver bland annat tillgängligheten öka så att fler får möjlighet att ta del av det breda kulturutbud vi har i Västerbotten, säger Nina Björby (S).

Fakta om kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen sjösattes 2011 för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Tidigare var det staten som avgjorde det statliga stödet till vissa regionala kulturverksamheter men i och med den nya modellen beslutar landsting eller regioner, genom samverkan med det egna länets kommuner och kulturliv, hur det statliga bidraget fördelas. Samtliga län, utom Stockholm, är sedan 2013 med i kultursamverkansmodellen.

De kulturverksamheter i Västerbottens län som erhåller statliga anslag är:

 • NorrlandsOperan AB
 • Regional musikverksamhet
 • Dans i Västerbotten
 • Västerbottensteatern AB
 • Västerbottens museum AB
 • Film i Västerbotten
 • Länsbiblioteket Västerbotten
 • Konstkonsulent
 • Mångkulturverksamhet
 • Riksteatern Västerbotten
 • Folkrörelsearkivet
 • Företagsarkivet
 • Västerbottens läns hemslöjdsförening
 • Särskilt arrangörsstöd
 • Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD)

För hela listan över fördelningen av det statliga anslaget se denna länk.

För mer information
Nina Björby
nina.bjorby@regionvasterbotten.se
070-627 49 96

Skriv ut

30 mars, 2017 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer