Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Flera händer med personer från olika bakgrund håller knutna nävar mot varandra. Bilden symboliserar samverkan och integration.
Lyssna

9 miljoner till utvecklingsprojekt i Västerbotten

Då Region Västerbottens arbetsutskott träffades den 13 december beviljades sju projekt delfinansiering från de regionala tillväxtmedlen. Totalt är det 9 093 765 kr som nu kommer Västerbotten till del – pengar som bland annat går till effektivisering av akutsjukvården, Västerbottens Stockholmskontor och forskning med koppling till digitalisering.

Här är listan över samtliga beviljade projekt.

Region Västerbotten beviljas 1 500 000 kr, dock högst 7,98 % av godkända kostnader för projektet SIKT – Samverkan för Integration, Kompetensförsörjning och Tillväxt.
Projektet syftar till att utveckla metoder för att berörda aktörer ska bidra till ökad sysselsättning för nyanlända och utrikesfödda i glesbygd.

Västerbottens läns landsting beviljas 2 594 813 kr, dock högst 16,17 % av godkända kostnader för projektet Prehospital resursoptimering (PR).
Avsikten är att ta fram en prototyp för ett simuleringsverktyg som kan nyttjas för att optimera resursutnyttjandet baserat på big data från historiska larm från Norra regionen. Projektet genomförs av de fyra nordligaste landstingen/regionerna.

Region Västerbotten beviljas 3 055 000 kr, dock högst 47,29 % av godkända kostnader för projektet Nationell och internationell politisk påverkan (NIPP).
Stockholmskontoret används för att bedriva politiskt påverkansarbete på nationell och internationell nivå, med grund i Region Västerbottens påverkansagenda. Det arrangeras aktiviteter som seminarier och påverkansinsatser riktade mot beslutsfattare inom politik, näringsliv och civilsamhälle.

Region Västerbotten beviljas 250 050 kr, dock högst 15 % av godkända kostnader för projektet Lokala innovationsplatser.
Projektet ska utveckla den regionala förmågan att involvera medborgarna i digital transformation genom fler smarta tjänster och produkter som skapar jobb och tillväxt, attraherar investeringar i forskning och utveckling samt generar balans mellan stad och land.

Umeå universitet beviljas 564 867 kr, dock högst 6,79 % av godkända kostnader för projektet Flexibla Transparenta Ledande Filmer som Elektroder.
Projektet ska sammanföra olika forskningskompetenser inom kolbaserade nanomaterial i norra Sverige och Finland. Man vill utveckla förbättrade tunnfilmselektroder till platta displayer, pekskärmar, ljusemitterande elektrokemiska celler (LEC), och solceller tillverkade av tryckbara kolnanorörfilmer. Projektet är ett samarbete mellan universitet och industrin.

Skellefteå kommun beviljas 1 020 000 kr, dock högst 40 % av godkända kostnader för projektet Europa Direkt Västerbotten 2018 – 2020.
Projektet ska öka delaktigheten i den svenska demokratin bland länets invånare med fokus på EU-nivån och att vara en stödstruktur för att fånga upp och utveckla det samhällsengagemang som finns i länet.

För mer information

Katarina Molin, enhetschef projekt- och verksamhetsutveckling
katarina.molin@regionvasterbotten.se
070-342 7234

Skriv ut

13 december, 2017 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer