Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Ansök om projektmedel

Region Västerbotten finansierar projekt som på ett direkt sätt ska bidra till att realisera målen i den regionala tillväxtpolitiken. Det är till stor del projekten som ska omvandla delstrategier och prioriterade områden i den regionala utvecklingsstrategin till faktiska resultat.

Har du en idé som du vill diskutera med oss? Klicka här

Har du kommit längre och vill ansöka om projektmedel?  Klicka här

Hos Region Västerbotten och flertalet andra finansiärer finns målsättningen att projekt ska bidra till en hållbar tillväxt utifrån perspektiven jämställdhet, mångfald samt miljö och klimat. Det är viktigt att poängtera att de inte ska ses som ett separat perspektiv i en projektansökan utan integreras och analyseras i projektplaneringens alla delar. Stöd i detta arbete finns i vår projekthandbok.

Tips för att jämställdhetsintegrera ditt projekt hittar du exempelmatrisen.

Processtöd i jämställdhet finns även att tillgå, här hittar du information om processtöd i jämställdhet.

För att kunna stödja och lotsa er på bästa sätt, ta kontakt med oss tidigt i er process, särskilt om ni avser söka finansiering ifrån EU-program. Observera att Region Västerbotten kan medfinansiera med högst 50 % av ett projekts kostnader samt att sökt budget ska anges i svenska kronor (SEK).

Här hittar du information om våra ansökningstillfällen och beslutsprocesser.

Observera att att ansökan ska göras via webbansökan. Vi har inte möjlighet att ta hand om ansökningshandlingar som skickas till enskilda medarbetares inkorg.

Uppdaterad 22 oktober, 2018 kl 11:58 av Liv Öberg