Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Ansökningstillfällen och beslutsprocesser

Nyhet 2018-10-29 Webbportalen Min ansökan stänger fredag den 16 november

Senaste ansökningsomgång avslutades den 25 oktober 2018 och för dessa ansökningar kommer beslut om projektmedel att fattas i arbetsutskottets möte den 10 december 2018.

Nästa ansökningsomgång öppnar den 10 januari 2019. Fram till dess finns endast möjlighet att ansöka om mindre belopp fram till senast den 15 november. Möjligheten att ansöka om projektmedel kommer att vara stängd under perioden 16 november 2018 – 10 januari 2019. Observera att det under denna period inte kommer att vara möjligt att skicka in ansökningar även om de är påbörjade och sparade i e-tjänsten innan fredag den 16 november.

Anledningen till att möjligheten att ansöka om projektmedel stängs under en period är att 43 organisationer runt om i landet, inklusive Region Västerbotten, byter ärendehanteringssystem.

Vid frågor, kontakta handläggare Mats Svensson, 070-646 89 98, mats.svensson@regionvasterbotten.se eller någon annan medarbetare inom enheten för Projekt- och verksamhetsutveckling:

http://regionvasterbotten.se/toppmeny/kontakt/projektutveckling-och-verksamhetsutveckling/

 

 

Ansökningar kan lämnas till Region Västerbotten löpande. Ansök här.

För att projekten inte ska bli försenade är det viktigt att komplett ansökan lämnas in senast nedanstående tid för att hinna beredas innan Arbetsutskottets beslutsmöte:

 2018   Projekt inlämnas senast:          Beslutsmöte arbetsutskottet:

1 .          8:e januari 2018                                  15:e februari 2018

2.           17:e januari 2018                                 1:a mars 2018

3.           15:e mars 2018                                     26:e april 2018

4.           26:e april 2018                                      7:e juni 2018

5.            14:e augusti 2018                                 19:e september 2018

6.            13:e september 2018                           25:e oktober 2018

7.            25:e oktober 2018                                6:e december 2018 (medfinansiering från Region Västerbotten över

 

 

 

För att ta del av andra myndigheters och EU-programs ansökningsomgångar hänvisar vi till deras hemsidor:

Europeiska regionala utvecklingsfonden Övre Norrland (ERUF_ÖN)

ESF-rådet

Northern Periphery and Arctic Programme

Botnia-Atlantica (BA)

Nordprogrammet

Uppdaterad 29 oktober, 2018 kl 14:48 av Anna-Karin Melin