Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Ansök om utbetalning

I ditt projektbeslut framgår när ansökan om utbetalning senast ska lämnas in.

Det stöd som kommer att betalas ut beräknas på de redovisade och godkända faktiska kostnaderna utifrån den procentsats som framgår i beslutet om medfinansiering.

Observera att det inte går att skicka in ytterligare en ansökan om utbetalning om ni har en inneliggande ansökan som ännu inte är utbetald.

Tveka inte att ta kontakt med din kontaktperson hos oss vid eventuella frågor inför ansökan om utbetalning.

 

Följande bilagor ska alltid skickas med:

Eventuell fullmakt (om du som skickar in inte har firmateckningsrätt)

Kostnadssammanställning

Projektspecifik resultaträkning för ansökt period

Projektspecifik huvudbok för ansökt period

Lägesrapport för ansökt period samt för slutredovisningen slutrapport för hela projekttiden

För Botnia-Atlantica-, Nord- samt NPA-medfinansieringsprojekt kan intyg från nationell kontroll bifogas som alternativ för ekonomisk redovisning

 

Följande bilagor ska skickas med när de är relevanta för ert projektupplägg:

Personalkostnadsammanställning i Tillväxtverkets mall godkänd hos Region Västerbotten

Intyg om projektarbete för personal med fast tjänstgöringsgrad i Tillväxtverkets mall godkänd hos Region Västerbotten

Tidredovisning i Tillväxtverkets mall godkänd hos Region Västerbotten

Sammanställning av bidrag i annat än pengar i Tillväxtverkets mall godkänd hos Region Västerbotten

Omräkningsmall för Internationella projekt


Växlingskurser för internationella projekt

EU-kommissionens sida för växelkurser

 

Kommande info:

Olika tillvägagångssätt vid ansökan om utbetalning

Från årsskiftet 2018/2018 kommer det att vara olika tillvägagångssätt att ansöka om utbetalning beroende på när och om stöden blev beviljade av Region Västerbotten eller Länsstyrelsen Västerbotten.

 

Beslut Region Västerbotten

 

Beslut om projektmedel beviljade av Länsstyrelsen Västerbotten

Uppdaterad 27 november, 2018 kl 11:16 av Mikael Johansson