Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Beslut Region Västerbotten

Ansökan om utbetalning gör ni via www.minansokan.se

Observera att det inte går att skicka in ytterligare en ansökan om utbetalning om ni har en inneliggande ansökan som ännu inte är utbetald.

Följande bilagor bifogas när det gäller medfinansieringsprojekt ERUF-medel:

 1. Kostnadssammanställning
 2. Läges/slutrapport i Region Västerbottens mall
 3. Projektspecifik resultaträkning för ansökt period
 4. Projektspecifik huvudbok för ansökt period
 5. Kopior på rekvisitionsunderlag som skickats till huvudfinansiär
 6. För Botnia-Atlantica-, Nord- och NPA-medfinansieringsprojekt kan intyg från nationell kontroll bifogas som alternativ för ekonomisk redovisning

Följande bilagor bifogas när det gäller Regionala projekt:

 1. Läges/slutrapport i Region Västerbottens mall
 2. Kostnadssammanställning
 3. Personalkostnadssammanställning i Tillväxtverkets mall godkänd hos Region Västerbotten
 4. Intyg om projektarbete för personal med fast tjänstgöringsgrad i Tillväxtverkets mall godkänd hos Region Västerbotten
 5. Tidredovisning i Tillväxtverkets mall godkänd hos Region Västerbotten
 6. Sammanställning av bidrag i annat än pengar i Tillväxtverkets mall godkänd hos Region Västerbotten
 7. Projektspecifik resultatrapport för ansökt period samt utdrag ur huvudbok

Vid första ansökan om utbetalning och vid förändring ska följande bilagor skickas med:

 • Sammanställning över vilka personer som kommer att arbeta i projektet och i vilken omfattning (%). Ange vilka som kommer att arbeta heltid enligt fastlagd procentsats samt utan fastlagd procentsats.
 • Lönespecifikation för egen personal
 • Underlag för beräkning av eventuella lokalkostnader för egna lokaler

Uppdaterad 26 november, 2018 kl 14:38 av Mats Svensson