Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Regionala projektmedel

Region Västerbotten har uppgiften att besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling, det så kallade länsanslaget 1:1. Länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) utgör det främsta styrdokumentet för hanteringen av dessa medel.

Region Västerbottens huvudprioriteringar för användningen av länsanslaget är följande:

  • Prioritera insatser som direkt syftar till att uppnå det regionala tillväxtprogrammets mål, det vill säga tillgodose näringslivets utvecklingsbehov och därmed nya arbetstillfällen och nya företag.
  • Bidra till genomförandet av EU:s strukturfondsprogram genom att prioritera insatser som delfinansieras av EU:s strukturfonder.

Den regionala utvecklingsstrategin utgör ett samlat dokument med insatser riktade mot näringslivets utvecklingsbehov.

Västerbottens läns utvecklingsstrategi 2014-2020

Med projekt avses verksamheter utanför den ordinarie verksamheten som genomförs inom vissa ramar för att ett bestämt mål ska nås. Projekt ska vara avgränsat i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.

Sökanden kan vara organisationer, kommuner, kommunala näringslivs- och utvecklingsbolag, kommunala samverkanskorgan, myndigheter, universitet och högskolor, föreningar mm.

Bidrag med högst 50 % av utgifterna för projektet kan lämnas. Medfinansiering krävs.

 

Uppdaterad 15 september, 2015 kl 15:48 av Liv Öberg