Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Om regionala projektmedel

Region Västerbotten har uppgiften att besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling, det så kallade länsanslaget 1:1. Länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) utgör det främsta styrdokumentet för hanteringen av dessa medel.

Region Västerbottens huvudprioriteringar för användningen av länsanslaget är följande:

  • Prioritera insatser som direkt syftar till att uppnå det regionala tillväxtprogrammets mål, det vill säga tillgodose näringslivets utvecklingsbehov och därmed nya arbetstillfällen och nya företag.
  • Bidra till genomförandet av EU:s strukturfondsprogram genom att prioritera insatser som delfinansieras av EU:s strukturfonder.

Den regionala utvecklingsstrategin utgör ett samlat dokument med insatser riktade mot näringslivets utvecklingsbehov.

Västerbottens läns utvecklingsstrategi 2014-2020

Med projekt avses verksamheter utanför den ordinarie verksamheten som genomförs inom vissa ramar för att ett bestämt mål ska nås. Projekt ska vara avgränsat i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.

Sökanden kan vara organisationer, kommuner, kommunala näringslivs- och utvecklingsbolag, kommunala samverkanskorgan, myndigheter, universitet och högskolor, föreningar mm.

Bidrag med högst 50 % av utgifterna för projektet kan lämnas. Medfinansiering krävs.

 

Uppdaterad 30 maj, 2017 kl 13:25 av Liv Öberg