Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Webbansökan

Ansökningar om projektmedel ska göras via e-tjänsten Min ansökan.

www.minansokan.se finns all information du behöver.

För att kunna stödja och lotsa er på bästa sätt, ta kontakt med oss tidigt i er process.

Vi rekommenderar även att ni läser eller laddar ner denna hjälptext till MinAnsökan innan ni loggar in för att digitalt registrera er projektansökan. I hjälptexten kan ni f.o.m. sid. 3 se utförligare information om vad som efterfrågas i varje del av projektansökan.

 

Region Västerbotten kan medfinansiera med högst 50 % av projektets kostnader samt att sökt budget ska anges i svenska kronor (SEK).

Medfinansiering av projektägare eller andra aktörer kan indikera att projektet är efterfrågat och välförankrat.

 

Du kan välja att använda en e-legitimation eller att skapa en användare.

Har din organisation redan blivit beviljad stöd kan du även ansöka om utbetalningar via Min Ansökan.

Observera att från 1 januari 2015 ställer Region Västerbotten högre krav på jämställdhetsintegrering i projekt. Projekt som inte i sin ansökan kan beskriva detta kommer inte att tas upp till beslut. I Projekthandboken finns värdefulla stödfrågor till din hjälp.

 

Mall för specificerad budget

Budget – Nationella projekt

Budget internationella projekt

Växlingskurser för internationella projekt

EU-kommissionens sida för växelkurser

SCB:s CFAR-sök

http://www.cfarnrsok.scb.se/

Mall för medfinansieringsintyg

Medfinansieringsintyg

Mall för riskanalys

Riskanalys

Information om allmänna villkor för projektverksamhet

Allmänna villkor för projektverksamhet

Informationsplikt

Region Västerbottens logotyp

Manuellt missiv – om missiv inte kan tas ut elektroniskt för ansökan inlämnad i Min ansökan

Manuellt missiv

Exempelmatris jämställdhet

Exempelmatris jämställdhet

 

Uppdaterad 17 april, 2018 kl 11:07 av Liv Öberg