Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Webbansökan

Ansökningar om projektmedel ska göras via e-tjänsten Min ansökan.

www.minansokan.se finns all information du behöver.

Vi rekommenderar dock att ni läser eller laddar ner denna hjälptext till MinAnsökan innan ni loggar in för att digitalt registrera er projektansökan. I hjälptexten kan ni f.o.m. sid. 3 se utförligare information om vad som efterfrågas i varje del av projektansökan. Region Västerbotten kan medfinansiera med högst 50 % av projektets kostnader.

Du kan välja att använda en e-legitimation eller att skapa en användare.

Har din organisation redan blivit beviljad stöd kan du även ansöka om utbetalningar via Min Ansökan.

Observera att från 1 januari 2015 ställer Region Västerbotten högre krav på jämställdhetsintegrering i projekt. Projekt som inte i sin ansökan kan beskriva detta kommer inte att tas upp till beslut. I Projekthandboken finns värdefulla stödfrågor till din hjälp.

 

Mall för specificerad budget

Budget – Nationella projekt

Budget – Internationella projekt

Växlingskurser för internationella projekt

EU-kommissionens sida för växelkurser

SCB:s CFAR-sök

http://www.cfarnrsok.scb.se/

Mall för medfinansieringsintyg

Medfinansieringsintyg

Mall för riskanalys

Riskanalys

Information om allmänna villkor för projektverksamhet

Allmänna villkor

Manuellt missiv – om missiv inte kan tas ut elektroniskt för ansökan inlämnad i Min ansökan

Manuellt missiv

Exempelmatris jämställdhet

Exempelmatris jämställdhet

 

Uppdaterad 8 juni, 2017 kl 14:59 av Liv Öberg