Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Webbansökan

Ansökningar om projektmedel ska göras via e-tjänsten Min ansökan www.minansokan.se

För att kunna stödja och lotsa er på bästa sätt, ta kontakt med oss tidigt i er process.

Vi rekommenderar att ni läser eller laddar ner denna hjälptext till MinAnsökan innan ni loggar in för att digitalt registrera er projektansökan. I hjälptexten kan ni f.o.m. sid. 3 se utförligare information om vad som efterfrågas i varje del av projektansökan.

 

Du kan välja att använda en e-legitimation eller att skapa en användare.

 

Sedan 2015 ställer Region Västerbotten krav på jämställdhetsintegrering i projekt. Projekt som inte i sin ansökan kan beskriva detta kommer inte att tas upp till beslut. I Projekthandboken finns värdefulla stödfrågor till din hjälp.

Region Västerbotten kan medfinansiera med högst 50 % av projektets kostnader samt att sökt budget ska anges i svenska kronor (SEK).

Medfinansiering av projektägare eller andra aktörer kan indikera att projektet är efterfrågat och välförankrat.

 

Har din organisation redan blivit beviljad stöd kan du även ansöka om utbetalningar via e-tjänsten Min Ansökan.

 

Mall för specificerad budget

Specificerad budget SEK Regionala projekt

Specificerad budget SEK Medfinansiering Europeiska regionala utvecklingsfonden Övre Norrland (ERUF-ÖN)

Specificerad budget EUR-SEK Medfinansiering EU

Växlingskurser för internationella projekt

EU-kommissionens sida för växelkurser

SCB:s CFAR-sök

http://www.cfarnrsok.scb.se/

Mall för medfinansieringsintyg

Medfinansieringsintyg

Mall för riskanalys

Riskanalys

Allmänna villkor för stöd till projekt

Informationsplikt

Region Västerbottens logotyp

Manuellt missiv – om missiv inte kan tas ut elektroniskt för ansökan inlämnad i Min ansökan

Manuellt missiv

Exempelmatris jämställdhet

Exempelmatris jämställdhet

 

Uppdaterad 22 oktober, 2018 kl 10:57 av Anna-Karin Melin