Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Boka in enskild tid för gemensam diskussion om er projektidé

Välkommen att diskutera din projektidé inför ansökningsomgången som är öppen 7 december till 9 februari 2017!

Tillväxtverket och Region Västerbotten erbjuder sökanden att boka in enskild tid för gemensam diskussion om er projektidé. Ansökningsomgången är öppen 7 december 2016–9 februari 2017 hos Tillväxtverket för det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland. För medfinansiering från Region Västerbotten till den aktuella ansökningsomgången krävs att webbansökan till Region Västerbotten är inlämnad senast 18 januari 2017. Vi kommer därför att finnas på plats i Umeå 10-11 januari 2017 på Region Västerbotten, Norrlandsgatan 13, Umeå.

Mötets upplägg
För att våra möten med er ska bli så effektiva som möjligt vill vi att ni har förberett en projektpresentation på max 10-15 min och därefter går vi igenom projekt-upplägget och innehållet i projektet, samt har en gemensam diskussion om hur vi går vidare. Observera att ni även ska skicka in en tidig projektansökan och budget (se nedan). Vi har avsatt 1,5 timme till respektive möte. Följande mötestider för tiden 10-11 januari går att boka.

10 januari 13.00-14.30 och 15.00-16.30
11 januari 08.30-10.00, 10.30-12.00 och 13.00-14.30

Anmälan
Anmälan görs senast 29 december till:
Malin Ylinenpää, tel 08-681 77 21 Malin.Ylinenpaa@tillvaxtverket.se

Observera! För att vi på ett bättre sätt ska kunna vara diskussionspart uppmanas ni att maila in Mall för beskrivning av projektidé senast den 5 januari. Beskrivningen ska även innehålla en ungefärlig budget samt exempel på aktiviteter. Har inte beskrivningen inkommit i tid avbokas mötet. Beskrivningen skickas till ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Ladda ner mall för beskrivning av projektidé (länk)

VÄLKOMMEN!
Märtha Puranen 
Tillväxtverket
Tel: 08- 681 93 49
martha.puranen@tillvaxtverket.se 

Katarina Molin
Region Västerbotten
Tel: 090-16 57 46 Mobil: 070-342 72 34
katarina.molin@regionvasterbotten.se

Skriv ut

14 december, 2016 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer