Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Diskutera din projektidé inför ansökningsomgången som är öppen den 9 maj till den 24 augusti!

Tillväxtverket och Region Västerbotten erbjuder sökanden att boka in enskild tid
för gemensam diskussion om er projektidé. Ansökningsomgången är öppen
9 maj–24 augusti 2017 hos Tillväxtverket, för det regionala
strukturfondsprogrammet Övre Norrland.

För medfinansiering från Region Västerbotten till den aktuella ansökningsomgången krävs att webbansökan till Region Västerbotten är inlämnad senast 9 augusti 2017. Vi kommer därför att finnas på plats i Umeå 18 maj och 19 maj 2017 på Region Västerbotten, Västra Norrlandsgatan 13, Umeå.

Läs mer om ansökningsomgång 2017:2

Mötets upplägg
För att våra möten med er ska bli så effektiva som möjligt vill vi att ni har förberett en projektpresentation på max 10-15 min och därefter går vi igenom projektupplägget och innehållet i projektet, samt har en gemensam diskussion om hur vi går vidare. Observera att ni även ska skicka in en tidig projektansökan (se nedan). Vi har avsatt 1,5 timme till respektive möte. Följande mötestider för 18–19 maj går att boka och vi har två rum som vi kan disponera i Regionförbundets lokaler.
18 maj 08.30-10.00, 10.30-12.00, 13.00-14.30 och 15.00-16.30
19 maj 08.30-10.00 och 10.30-12.00

Anmälan
Anmälan görs till:

Marie Berglund Ahlstrand, tel 08-681 77 19 marie.berglund.ahlstrand@tillvaxtverket.se

Observera! För att vi på ett bättre sätt ska kunna vara diskussionspart uppmanas ni att maila in en kort beskrivning av projektidén. Beskrivningen ska även innehålla en ungefärlig budget samt exempel på aktiviteter.

Ladda ner mall för beskrivning av projektidé (länk) (.docx)

VÄLKOMMEN!
Märtha Puranen 
Tillväxtverket
Tel: 08- 681 93 49
martha.puranen@tillvaxtverket.se

Katarina Molin
Region Västerbotten
Tel: 090-16 57 46 Mobil: 070-342 72 34
katarina.molin@regionvasterbotten.se

Skriv ut

9 maj, 2017 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer