Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2015-02-03-06 Diskutera din projektidé inför ansökningsomgången som öppnar den 9 februari 2015!

Tillväxtverket och Region Västerbotten erbjuder sökanden att boka in enskild tid för gemensam diskussion om er projektidé.

Tillväxtverket och Region Västerbotten erbjuder sökanden att boka in enskild tid för gemensam diskussion om er projektidé.

Första ansökningsomgången öppnar 9 februari och vi kommer därför att finnas på plats i Umeå mellan den 3 februari – 6 februari 2015 på Region Västerbotten, Norrlandsgatan 13, Umeå.

Läs mer om ansökningsomgång 2015:1 (länk till utlysning av ansökningsomgång 2015:1 kommer när utlysningen lagts ut)

Mötets upplägg

För att våra möten med er ska bli så effektiva som möjligt vill vi att ni har förberett en projektpresentation på max 10-15 min och därefter går vi igenom projektupplägget och innehållet i projektet, samt har en gemensam diskussion om hur vi går vidare. Vi har avsatt 1,5 timme till respektive möte. Följande mötestider för tiden 3 – 6 februari går att boka och vi har tre rum som vi kan disponera i Regionförbundets lokaler.

3 februari 10.30-12.00, 13.00-14.30 och 15.00-16.30

4 februari 08.30-10.00, 10.30-12.00 och 13.00-14.30

5 februari 10.30-12.00, 13.00-14.30 och 15.00-16.30

6 februari 08.30-10.00, 10.30-12.00

Anmälan

Anmälan görs senast 30 januari till:

Inga-Greta Ekblom, tel 08-681 95 70 inga-greta.ekblom@tillvaxtverket.se

Linda Andersson, tel 08-08-681 91 17 linda.andersson@tillvaxtverket.se

För att vi på ett bättre sätt ska kunna vara diskussionspart uppmanas ni att maila in en kort beskrivning av projektidén senast en vecka före inplanerat möte till programkontoret.ovrenorrland@tillvaxtverket.se .

Ladda ner mall för beskrivning av projektidé:

http://eu.tillvaxtverket.se/planera/testaerprojektide.4.3453fc5214836a9a47236fed.html

Skriv ut

22 januari, 2015 | Mikael Johansson

Bilagor

 • Det regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning. Programmet är inriktat mot fem tematiska mål.

  - Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft.

  - Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

  - Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.

  - Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

  - Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.

  I programområdet Övre Norrland ingår Västerbottens och Norrbottens län.

  Tillväxtverket är förvaltande myndighet för det regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland.

  Ytterligare information om programmet finns på Tillväxtverkets hemsida:
  http://eu.tillvaxtverket.se/programmen/ovrenorrland.4.b5c1e11460ef4bead214d1.html

Kommentarer