Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Diskutera din projektidé

Ansökningsomgången är öppen 7 december 2017 – 1 februari 2018 kl 16.00 hos Tillväxtverket, för det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland.

Tillväxtverket och Region Västerbotten erbjuder sökanden att boka in enskild tid för gemensam diskussion om er projektidé. Ansökningsomgången är öppen 7 december 2017 – 1 februari 2018 kl 16.00 hos Tillväxtverket, för det regionala  strukturfondsprogrammet Övre Norrland. För medfinansiering från Region Västerbotten till den aktuella ansökningsomgången krävs att webbansökan till Region Västerbotten är inlämnad senast 17 januari 2018. Vi kommer därför att finnas på plats i Umeå 9 och 10 januari 2018 på Region Västerbotten, Västra Norrlandsgatan 13, Umeå.
Läs mer om ansökningsomgång 2018:1

Mötets upplägg
För att våra möten med er ska bli så effektiva som möjligt vill vi att ni har förberett en projektpresentation på max 10-15 min och därefter går vi igenom projektupplägget och innehållet i projektet, samt har en gemensam diskussion om hur vi går vidare. Observera att ni även ska skicka in en tidig projektansökan (se nedan). Vi har avsatt 1,5 timme till respektive möte. Följande mötestider för 9-10 januari går att boka och vi har två rum som vi kan disponera i Regionförbundets lokaler.
9 jan 13.00-14.30 och 15.00-16.30
10 jan 08.30-10.00 och 10.30-12.00

Anmälan
Anmälan görs till:
Peter Larsson, tel 08-681 9229 peter.larsson@tillvaxtverket.se

Observera! För att vi på ett bättre sätt ska kunna vara diskussionspart uppmanas ni att maila in en kort beskrivning av projektidén. Beskrivningen ska även innehålla en ungefärlig budget samt exempel på aktiviteter. Ladda ner mall för beskrivning av projektidé (länk)

Skriv ut

14 december, 2017 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer