Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

ESF utlyser 300 miljoner i ny ansökningsomgång

Europeiska Socialfonden utlyser 300 miljoner i nationell ansökningsomgång.

Europeiska Socialfonden utlyser 300 miljoner i nationell ansökningsomgång. Denna ansökningsomgången, som pågår fram till 28 april 2011, gäller ökad anställbarhet och har inriktningarna sociala innovationer, fattigdomsbekämpning och romers situation.

Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Just nu pågår en ansökningsomgång för hela landet inom programområde 2 Ökad anställbarhet.

Denna omgång har tre specifika inriktningar (fattigdomsbekämpning, romers situation och sociala innovationer) och en öppen med breda insatser enligt målen för programområde 2. Verksamheten ska bedrivas i flera av Socialfondens åtta regioner samt ha transnationella inslag.

Totalt utlyses 300 miljoner kronor, varav cirka 60 avsätts för de tre specifika inriktningarna och cirka 240 för den öppna. Medfinansieringen ska för de tre specifika inriktningarna uppgå till minst 40 procent och till minst 57 procent för den öppna.

Ansökningsomgången pågår mellan den 1 januari till den 28 april 2011 och gäller genomförande inklusive mobiliseringsfas. Projekt kan tidigast börja 1 november och pågå till och med den 30 juni 2014.

Nära samverkan med ESF-rådets processtöd – som ger råd och stöd under ansökningsperioden och mobiliseringsfasen – förutsätts. Därför hålls bl.a knäckverkstäder, med syfte att erbjuda dialog och utbyte mellan projektsökanden och medfinansiärer. En av verkstäderna äger rum i Umeå, kl. 13-16, den 22 februari 2011. Se mer information på www.esf.se.

På dessa tillfällen ges ingen information om hur man ansöker eller själva ansökningsomgången – ni bör ta del av detta på www.esf.se. Det är viktigt att kontakta processtöden innan du går på denna träff så att ni hinner utveckla idéerna.

Skriv ut

17 januari, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer