Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

EU-medel bidrog till 10 500 nya jobb i Norrbotten och Västerbotten

PRESSINBJUDAN. Sju års arbete för Strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland (Norrbotten och Västerbotten) har summerats. Resultatet blev drygt 10 500 nya jobb och 6 400 nya företag samt kompetensutveckling för totalt 19 000 personer. Vid en pressträff på onsdag berättar partnerskapet mer om satsningarna samt presenterar några framgångsrika projekt. Det blir också inledningen till ett dialogmöte samma dag.

PRESSINBJUDAN. Sju års arbete för Strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland (Norrbotten och Västerbotten) har summerats. Resultatet blev drygt 10 500 nya jobb och 6 400 nya företag samt kompetensutveckling för totalt 19 000 personer. 

Vid en pressträff på onsdag berättar partnerskapet mer om satsningarna samt presenterar några framgångsrika projekt. Det blir också inledningen till ett dialogmöte samma dag.

Dag: onsdag 2 april
Tid: Pressträff 9:45-10:30
Plats: Medlefors Folkhögskola, Skellefteå
Medverkande:
Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbotten, 076-836 46 84
Harriet Classon, Region Västerbotten och kommunstyrelsen Skellefteå, 070-626 74 60
Tina Norgren, sekreterare, Länsstyrelsen i Norrbotten, 070-309 61 34 (svarar på frågor om pressträffen)
Märtha Puranen, chef för Tillväxtverkets programkontor Övre Norrland, 08-681 93 49
Övrig kontaktperson:
Lars-Erik Sjöblom, chef för ESF-rådets programkontor Övre Norrland, 0920-384 90

Tusentals nya företag och jobb
Under programperioden 2007-2013 har Europeiska regionala utvecklingsfonden satsat 2.1 miljarder kr i 280 projekt i Norrbotten och Västerbotten.

– Det här har bidragit till drygt 10 500 nya jobb och 6 400 nya företag, bland annat genom satsningar på nyföretagande, branschutveckling, innovationer och transportsystem, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län.

– Pengarna har bidragit till att företagen i regionen stärkt sin konkurrenskraft, även på den internationella marknaden, säger Harriet Classon, Region Västerbotten och kommunstyrelsen Skellefteå.

Satsningar på infrastruktur varit möjliga där inga andra medel funnits tillgängliga, bland annat på bredbandsutbyggnad samt moderniseringar av flera flygplatser i Norrbotten och Västerbotten.

Massiv insats på kompetensutveckling

Inom ramen för Europeiska socialfonden 2007-2013 har 156 miljoner gått till 142 projekt inom programområde 1 till stöd för redan sysselsatta. Inom programområde 2, som vänder sig till de som står långt från arbetsmarknaden, har 629 miljoner gått till 118 projekt, varav 233 miljoner är stöd från ESF-rådet och resterande 396 är medfinansiering som projekten själva ordnat. Totalt har 19 000 personer kompetensutvecklats inom Norrbotten och Västerbotten.

Insatser har genomförts för ungdomar som slutar skolan i förtid, samt för arbetslösa och övriga grupper som behöver komma in på arbetsmarknaden. Ett övergripande mål har varit allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religiös uppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.

Ny programperiod 2014-2020

Nu börjar arbetet med att förverkliga intentionerna i de nya strukturfondsprogrammen. Regeringen har fattat beslut om de 8 förslagen till regionalfondsprogram som nu skickas till EU-kommissionen för godkännande. Programstarten blir under hösten.

Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet kommer vara förvaltningsmyndigheter för regionalfonden respektive socialfonden. Vad gäller socialfonden ska ett regionalt handlingsprogram utarbetas.

Läs mer om strukturfonder 2014-2020 <länk bifogas webbnyheten>
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/naringslivsutveckling/strukturfonder-2014-2020/Pages/default.aspx

Läs mer om strukturfondspartnerskapet <länk bifogas webbnyheten>
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/naringslivsutveckling/samverkan/strukturfondspartnerskapet/Pages/default.aspx

Pressinbjudan skickas även ut i Norrbotten, se Länsstyrelsens webb: http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/nyheter/2014/Pages/eu-medel-bidrog-till-10-500-nya-jobb-i-norrbotten-och-vasterbotten.aspx

För mer information:
Katarina Molin, chef för Finansiering och projektstöd, Region Västerbotten, katarina.molin@regionvasterbotten.se, 070 342 72 34

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

31 mars, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer