Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten

Lyssna

EU-pengar för regionens tillväxt och utveckling

1,9 miljarder kronor till utvecklingsprojekt i Övre Norrland under perioden 2014–2020. Regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland som omfattar Västerbotten och Norrbotten får den största delen av Sveriges totalt 803 miljoner euro, motsvarande 7,2 miljarder kronor.

1,9 miljarder kronor till utvecklingsprojekt i Övre Norrland under perioden 2014–2020. Regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland som omfattar Västerbotten och Norrbotten får den största delen av Sveriges totalt 803 miljoner euro, motsvarande 7,2 miljarder kronor.
– Det stärker regionens attraktivitet och kommer göra nytta genom många bra projekt för tillväxt och sysselsättning i regionen. Viktigt är att stärka tjänste- och servicenäringar och öka förädlingsgraden av våra råvaror, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Innovativa lösningar för service
Att Övre Norrland får mer än andra regioner hänger ihop med den gleshetsbonus som politiker och tjänstepersoner framgångsrikt har försvarat.
– Vi har Europas glesaste geografi och behöver satsa extra mycket på innovativa lösningar för service i glesbygd och utvecklad infrastruktur, säger Erik Bergkvist.
EU-kommissionens kriterier för fördelning är befolkning, arbetslöshet, sysselsättningsgrad, eftergymnasial utbildning, avhopp från skolan (18–24 år), regional BNP och befolkningstäthet.

Första utlysning hösten 2014
Region Västerbotten har ansvaret för att ta fram programmet tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten och det omfattar just nu: forskning och innovation, informations- och kommunikationsteknik med e-tjänster, företagens konkurrenskraft, koldioxidsnål ekonomi och hållbara transporter. Helt klart är det inte förrän Näringsdepartementet sagt sitt och EU har godkänt de olika delarna. Näringsdepartementet tror att en första utlysning kan ske under hösten 2014.

Länen länkas samman i Övre Norrland
Det regionala strukturfondsprogrammet utformas utifrån Västerbottens och Norrbottens respektive regionala utvecklingsstrategier som inte helt överensstämmer.
– Vi hoppas kunna utveckla e-tjänster för effektivare lösningar för våra kommuner och därmed även gynna våra tjänsteföretag inom de här sektorerna. Vi måste också tänka jämställdhet som tillväxtfaktor och bättre ta vara på alla människors förutsättningar, säger Erik Bergkvist.

Insatsområden för regionens utveckling
Det regionala strukturfondsprogrammet ska även länka samman med andra fonder som Europeiska socialfonden ESF, Landsbygdsprogrammet, Botnia-Atlantica programmet och Fiskerifonden. Programmen ska komplettera varandra, kunna samverkan men helst inte konkurrera.

Fond för utbildning, jobb och integration
782 miljoner euro kommer gå till Europeiska socialfonden, men fördelningen mellan Sveriges regioner är inte klar.
– ESF är ett mycket viktigt program som ger pengar till åtgärder för sysselsättning, utbildning och integration, säger Erik Bergkvist.
Region Västerbotten är även ansvarig att ta fram programmet för Botnia-Atlantica och en regional anpassning av ESF-programmet.

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Terese Ryndal, internationell strategprojektledare och projektledare för programskrivningen, Region Västerbotten, terese.ryndal@regionvasterbotten.se, 070 690 57 06

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

1 oktober, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer