Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
En blå himmel i bakgrunden där delar av svenska och EU-flaggan syns vajandes i vinden.
Lyssna

EU:s socialfond: nya utlysningar riktade mot arbetslösa eller arbetslösa

Nu kan företag, kommuner, myndigheter och regioner söka medel ur EU:s socialfond, programområde 2 ”ökade övergångar till arbete” och programområde 1 ”Kompetensförsörjning för en stärkt arbetsmarknad”.

Svenska ESF-rådet utlyser 38 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Övre Norrland (Norrbottens och Västerbottens län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent och vara säkerställd innan ansökan skickas till Svenska ESF-rådet.

Ansök via https://ansokan.esf.se/login/login.html

Ta gärna kontakt med ESF-rådets samordnare Mats Lejon för mer information,
e-post: mats.lejon@esf.se

Ni kan också i kontakt med ESF-rådet boka in en enskild tid för diskussion om er projektidé i Umeå den 14 juni 2018.

Plats: Region Västerbotten, Västra Norrlandsgatan 13, Umeå.

(Möjlighet finns också att delta via videolänk i Skellefteå. Stationsgatan 13,Skellefteå)

 

Kompetensförsörjning för en stärkt arbetsmarknad

Inom programområde 1 kan du söka stöd för att genomföra insatser inom kompetens­utveckling och utbildning. Insatserna kan vara riktade, förutom till redan sysselsatta, även till arbetslösa.

Det övergripande målet för insatser inom programområde 1 är att förbättra kompetensförsörjningen på den svenska arbetsmarknaden. Insatserna ska antingen öka kompetensen hos redan sysselsatta personer eller underlätta övergången från utbild­ning till arbetsmarknaden.

Programområdet motsvarar Socialfondens delmål att investera i utbildning och yrkesutbildning för livslångt lärande.

Ökade övergångar till arbete

Insatserna inom programområde 2 ska skapa nya vägar in på arbetsmarknaden genom att utveckla nya sätt att arbeta med integration och inkludering. Ett mål är att fler människor ska få sysselsättning och undvika långvarig arbetslöshet. Ett annat mål är att främja social integration och bekämpa fattigdom och diskriminering.

Insatserna inom programområdet ska främja över­gångar till arbete, genom att hjälpa personer som står långt från arbetsmarknaden att utvecklas så att de lättare kan få anställning.

Skriv ut

17 maj, 2018 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer