Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Utveckla din projektidé

Har du en projektidé som du vill utveckla?

Fundera över följande frågor: Varför behövs projektet? Vad ni vill åstadkomma? Vilka ska medverka i det? Vem är projektägaren? Ta kontakt med oss så ska vi försöka lotsa dig och din projektidé i rätt riktning.

Beskriv därför kort din projektidé i detta formulär

Vi har tagit fram ett stödmaterial i form av en projekthandbok som kan fungera som stöd i projektplaneringen både hur du söker medel hos Region Västerbotten men även i planering till andra finansiärer. Handboken bygger på Logical Framework Approach (LFA).

Här hittar du handboken.

Jämställdhet är viktigt för Region Västerbotten, och vi har därför tagit fram en matris med exempel på hur olika typer av projekt kan arbeta med jämställdhet. Ett processtöd i jämställdhet finns även att tillgå.

Här hittar du exempelmatrisen.

Här hittar du information om processtöd i jämställdhet.

Här hittar du information om våra ansökningstillfällen och beslutsprocesser.

 

Region Västerbotten tar emot ansökningar om förstudier riktade mot att skapa genomförandeprojekt.

Just nu välkomnas särskilt förstudier riktade mot Botnia-Atlanticaprogrammet, då gärna projekt med inriktning mot insatsområdet Näringsliv i programmet.

En förstudie är ett mindre, förberedande projekt där ni kan undersöka om och hur ni skulle kunna genomföra ett projekt inom exempelvis Botnia Atlanticaprogrammet. Resultatet av förstudien kan bli att ni väljer att gå vidare och ansöka om ett genomförandeprojekt. Förstudien kan också resultera i att projektet inte kan eller bör genomföras inom strukturfondsprogrammet.

Syftet med förstudien kan till exempel vara att utveckla samarbeten, kartlägga utvecklingsbehov, idéer och förutsättningar för den verksamhet som ska prövas i genomförandet av projektet. För förstudier finns inte samma krav på att bidra till måluppfyllelse som för genomförandeprojekt.

Följande gäller för förstudier:
– projekttid om max 9 månader inklusive avslutsarbete
– max 400 000 kr kan sökas av Region Västerbotten, motsvarade högst 50 % av projektets kostnader (minst 50 % annan finansiering krävs)
– de horisontella kriterierna ska vara integrerade i förstudien
– samtliga kostnadsslag kan ingå, men restriktivitet med inköp av utrustning och material gäller
– om det framtida projektet är ett samverkansprojekt ska samverkansavtalet tas fram inom ramen förstudien.

Sökande kan vara organisationer såsom kommuner, kommunala näringslivs- och utvecklingsbolag, kommunala samverkansorgan, myndigheter, universitet och högskolor, föreningar mm. F-skattsedel krävs.

Projektet ska rymmas inom ramen för de insatser inom Västerbottens regionala utvecklingsstrategi som kan finansieras med regionala tillväxtmedel.

Ansökan skickas in via e-tjänsten Min ansökan

 

Uppdaterad 22 oktober, 2018 kl 11:59 av Anna-Karin Melin