Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Finansiering

För att främja en hållbar regional tillväxt fördelar Region Västerbotten varje år finansiering till projekt och företag i länet.

Tanken är att alla tillsammans kan bidra på olika sätt för att skapa en hållbar tillväxt och bättre förutsättningar i Västerbotten för människor och företag att utvecklas och etablera sig.

För att nå hållbarhet i den regionala tillväxten måste vi arbeta för jämställdhet, mångfald samt minimera miljö- och klimatpåverkan. Genom att ge alla människor, oavsett kön, samma möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen tillvaratar vi kompetenser bättre och skapar högre innovationshöjd. Västerbotten blir mer demokratiskt, attraktivt och konkurrenskraftigt.

Från årsskiftet 2018/2019 kommer vi även att ansvara för de företagsstöd som i dag hanteras vid Länsstyrelsen.

 

Uppdaterad 30 november, 2018 kl 14:23 av Anna-Karin Melin