Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Om oss

Enheten driver arbetet med den regionala utvecklingsstrategin, tillhandahåller kunskapsunderlag för utformningen av tillväxt- och utvecklingsfrämjande program och insatser samt bidrar till den strukturerade omvärlds- och intressebevakningen i regionen.  Konjunkturbedömningar och befolkningsprognoser är viktiga delar av enhetens bidrag såväl till länets kommuner som vid Region Västerbotten. Vi bedriver analys om regionens försörjningsbalans, dess tillgångar och hur våra boende-, livs-, arbets-, och studiemiljöer står sig i attraktivitet i ett internationellt perspektiv. Enheten tillhandahåller relevanta faktaunderlag och följer upp samt utvärderar regionala utvecklingsinsatser. Arbetet omfattar:

  • strukturerad omvärldsbevakning
  • analysarbete
  • samordning vid framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin
  • intressebevakning i nationella och internationella sammanhang
  • uppföljning  och utvärdering av det regionala tillväxtarbetet
  • kommunikation av resultat

Enheten har Region Västerbottens övergripande statistik- och analysansvar och utgör  en avgränsad statistikfunktion.

Kontakt

Katarina Molin
Enhetschef
Telefon: 090-16 57 46
Mobil: 070-342 72 34
E-post: katarina.molin@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 14 juli, 2014 kl 14:23 av Anna Norin

Tre frågor till…

...Anders Almberg, näringslivstrateg på Region Västerbotten, som går i pension sista mars. Han var med och startade Region Västerbotten 2007, och har innehaft uppdraget som näringslivsstrateg. Dessförinnan jobbade han med allt från socialtjänstens uppbyggnad i Västerbotten, organisationskonsult, organisationsutveckling på Västerbottens läns landsting och Robertsfors hälsoförbund.

Storregionsfrågan disktuerades på personaldag

– Region Västerbotten är en väldigt kompetent organisation. Ta åt er, säger Erik Bergkvist, regionråd vid Region Västerbotten på årets första personaldag som samlade nästan alla medarbetare till en halvdag på Väven i Umeå.

Gränslösa arbeten skapar stress och sömnstörningar

– Våra arbeten har blivit allt mer gränslösa på grund av datorn, vi kan arbeta från nästan var som helst. Det är roliga stimulerande arbeten, men samtidigt kan vi jobba hur mycket som helst. Det skapar stress och sömnstörningar, säger Maria Nordin, psykolog på Umeå universitet, som föreläste om psykosocial arbetsmiljö på Region Västerbottens personaldag.

En julhälsning från regiondirektör Anna Pettersson

Just nu innan jul får vi besked om att strukturfondsprogram inom många olika frågor och geografier är antagna. Det känns som en julklapp efter nära två års arbete och samarbete med parter i norra Sverige att utforma programmen på bästa sätt för absolut mesta möjliga utvecklingsmöjligheter för Västerbotten och norra Sverige.
Gemensamt för strukturfondsprogram är att de handlar om tillväxt och sysselsättning inom olika områden exempelvis entreprenörskap, innovationer, energifrågor och mycket mer.