Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Peter Hedman och Sandrine Moretti pratar om flernivåstyre på Interreg Forum 4.

Peter Hedman och Sandrine Moretti från Region Västerbotten ska tala om flernivåstyre på Interreg Forum 4. Foto: Ingela Hjulfors Berg

Lyssna

Flernivåstyre i fokus på Interreg Forum 4

Interreg Forum 4 arrangeras i Stockholm 22-23 oktober och två av Region Västerbottens projekt kring flernivåstyre finns på plats för att presentera sina resultat.

Interreg Forum 4 arrangeras i Stockholm 22-23 oktober och två av Region Västerbottens projekt kring flernivåstyre finns på plats för att presentera sina resultat.

Flernivåstyre handlar om att föra de politiska processerna och besluten på EU-nivå närmare medborgarna genom att involvera beslutsfattare i riksdag, hos landsting, region och kommun i arbetet. Region Västerbotten har två pågående projekt kring flernivåstyre, dels Flernivåstyre i praktiken och  Flernivåstyre i Östersjöstrategin.

– Vi vill åstadkomma flernivåstyre i praktiken, det handlar om helt nya former för samverkan, dialog och ledarskap. Syftet är att åstadkomma högre verkningsgrad av de pengar som satsas på regional utveckling. Det handlar om att samhandla i alla led, alltifrån gemensam kunskap och analys till gemensam målbild och samordnat genomförande. Arbetet ska bygga på rätt mix av politik och verktyg för att utveckla just vår region. Det är verkligen roligt att våra projekt kring flernivåstyre lyfts fram på Interreg Forum 4. Det visar att det finns stort intresse för vårt område, säger Peter Hedman, projektledare för flernivåstyre i praktiken vid Region Västerbotten.

En rad pilotprojekt har genomförts och fler är på gång i Flernivåstyre i praktiken under 2013-2014. Det handlar om allt från Västerbottens läns demografiska utmaning till att arbeta med progressiva region 8,  länets åtta inlandskommuner som arbetar tillsammans för att stärka sin konkurrenskraft.

Flernivåstyre för att rädda Östersjön

Endast två regioner, Region Västerbotten och Regionförbundet i Kalmar län, i Östersjöstrategin har EU kommissionens uppdrag att utveckla styrdokument för flernivåstyre.

– Om fler organisationer, kommuner och regioner arbetar i flernivåer så ökar kunskapen om vad som behöver göras för att rädda Östersjön.  Alla måste vara med i processen, särskilt när det gäller miljöfrågor. I vår rapport så är det tydligt att varje medlemsland i Östersjöstrategin måste stödja sina organisationer, kommuner och regioner för att ta med deras kunskap. Ledarskapet för projekten och prioriterade områden måste delas, i dag sitter alla på regeringsnivå och för långt i från verkligheten, säger Sandrine Moretti, projektutredare för flernivåstyre i Östersjöstrategin som har kartlagt hur flernivåstyre tillämpas i Östersjöstrategin.

Rapportens viktigaste fyra rekommendationer för att realisera flernivåstyre i  Östersjöstrategin är följande:

1.  Skapa bättre nätverk mellan regioner och kommuner.

2.  Sprid information om framgångsrika projekt i Östersjöstrategin.

3.  Fördela de ledande rollerna i strategiarbetet från nationell till regional och kommunal nivå.

4.  Alla aktörer i Östersjöstrategin bör ges lika stor legitimitet för att främja en hållbar utveckling av macro-regionen.

Tid och plats för seminariet: Flernivåstyre i praktiken- hur gör man? Pass 5 onsdag 23 oktober , Folkets Hus, Stockholm  kl.15.10-16.10

Ladda ned hela programmet för Interreg Forum 4 här: http://interreg.tillvaxtverket.se/download/18.e8f46b8140a162b4fe34ae/1381998431679/Program+f%C3%B6r+webben.pdf

För mer information:

Peter Hedman, projektledare Flernivåstyre i praktiken, Region Västerbotten

Peter.hedman@regionvasterbotten.se, 070 – 696 83 08

Sandrine Moretti, projektutredare, Flernivåstyre i Östersjöstrategin, Region Västerbotten, sandrine.moretti@regionvasterbotten.se , 070-6955621

Presskontakt:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se , 070-231 93 22

Skriv ut
23 oktober, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer