Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
En blå himmel i bakgrunden där delar av svenska och EU-flaggan syns vajandes i vinden.
Lyssna

Förannonsering av den femte utlysningen och nya typer av förstudieprojekt inom Norra Periferi och Arktisprogrammet

Snart öppnar den femte utlysningen inom Norra Periferi och Arktisprogrammet.

Förannonsering av den femte utlysningen inom Norra Periferi och Arktisprogrammet

Den femte utlysningen av genomförandeprojektansökningar kommer att vara öppet från 1 oktober 2017 till 28 februari 2018. Utlysningen är öppet för alla 4 prioriterade områden. Villkor har dock formulerats för att uppmuntra sökande att ta itu med specifika åtgärder, målgrupper och sektorer.

Villkoren finns i förannonseringsdokumentet. Beslut på inkomna ansökningar kommer fattas den 13 juni 2018.

Ytterligare information finns på programmets hemsida:
http://www.interreg-npa.eu/news/fifth-call-pre-announcement/

Nya typer av förstudieprojekt

Klustringsprojekt

För att stödja genomförandet av makroregionala och havsbaserade strategier uppmuntrar Övervakningskommittén till klusteraktiviteter mellan pågående projekt. Klustring kan ske mellan projekt från olika program som behandlar samma tema eller projekt som tar itu med samma territoriella utmaningar. Samarbetet måste ske mellan projekt som finansieras genom olika samarbetsprogram och målet är att säkerställa ett bättre genomförande av samarbetsprojekten, effektivare användning av finansiering, bättre resultat och bredare spridning av resultaten.

Utlysningen kommer att vara öppen till och med den 30 september 2017.

Ytterligare information finns på programmets hemsida:
http://www.interreg-npa.eu/news/new-preparatory-project-types/

Mikroprojekt

Mikroprojekt är avsedda för att bygga upp kapacitet och erfarenhet för representanter för specifika underrepresenterade grupper (kvinnor, unga och ursprungsbefolkningar) i förhållande till NPA-programmet. Ambitionen är å ena sidan att partners som har varit involverade i mikroprojekt i framtiden ska vara bättre förberedda för engagemang i huvudprojekt som partner. Å andra sidan kan mikroprojekt komplettera huvudprojekt och stödja programmet för att främja förändringar som är viktiga för personer som bor i programområdet.

Utlysningen är ett kontinuerlig, vilket innebär att ansökningar kan lämnas när som helst.

Ytterligare information finns på programmets hemsida:
http://www.interreg-npa.eu/news/new-preparatory-project-types/

För frågor kring programmet, kontakta:
Mikael Johansson
Regional kontaktperson, Sverige
Norra Periferi och Arktisprogrammet
mikael.johansson@regionvasterbotten.se
070-217 57 22

Skriv ut

2 augusti, 2017 | Mikael Johansson

Kommentarer