Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Ansök om utbetalning

I ert projektbeslut finns sista ansökningsdatum för inlämning av ansökan om utbetalning angivna.

Ansökan om utbetalning gör ni via www.minansokan.se

Den 3 mars 2016 uppdaterades systemet så att kontaktuppgifter såsom mejladress och personnummer för den som ska registrera Ansökan om utbetalning måste finnas upplagda i systemet. Mejla dessa uppgifter till er handläggare.

Observera att det inte går att skicka in ytterligare en ansökan om utbetalning om ni har en inneliggande ansökan som ännu inte är utbetald.

 

Följande bilagor ska alltid skickas med:

Eventuell fullmakt (om du som skickar in inte har firmateckningsrätt)

Kostnadssammanställning

Projektspecifik resultaträkning för ansökt period

Projektspecifik huvudbok för ansökt period

Lägesrapport för ansökt period samt för slutredovisningen slutrapport för hela projekttiden

För Botnia-Atlantica-, Nord- samt NPA-medfinansieringsprojekt kan intyg från nationell kontroll bifogas som alternativ för ekonomisk redovisning

Följande bilagor ska skickas med när de är relevanta för ert projektupplägg:

Personalkostnadsammanställning i Tillväxtverkets mall godkänd hos Region Västerbotten

Intyg om projektarbete för personal med fast tjänstgöringsgrad i Tillväxtverkets mall godkänd hos Region Västerbotten

Tidredovisning i Tillväxtverkets mall godkänd hos Region Västerbotten

Sammanställning av bidrag i annat än pengar i Tillväxtverkets mall godkänd hos Region Västerbotten

Omräkningsmall för Internationella projekt

Växlingskurser för internationella projekt

EU-kommissionens sida för växelkurser

 

Vid tekniska problem med minansokan.se kan ansökan skickas in med blankett:

Ansökan om utbetalning

Glöm inte att skicka med bilagorna

 

För dig med Office 2003:

Ansökan om utbetalning Office 2003

Omräkningsmall för Internationella projekt till Ansökan om utbetalning

Kostnadssammanställning Office 2003

Läges- och slutrapport Office 2003

Tidredovisning Office 2003

 

För att underlätta hanteringen av inkomna handlingar ber vi er använda gem istället för att häfta ihop handlingarna.

Skicka underskriven ansökan om utbetalning med post till nedanstående adress:

Regionförbundet Västerbottens län
Box 443
901 09 Umeå

Uppdaterad 8 november, 2018 kl 10:20 av Mikael Johansson