Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Gamla blanketter och logotyp

Ansökningsblanketter i word- och excelformat

Ansökningsblanketter kan användas om ansökan avser en så kallad fortsättningsansökan, t ex ansökan för år två eller tre för ett treårigt projekt där endast det första året har beviljats, eller för programmet Främja kvinnors företagande. I övriga fall används webbansökan.

Fleråriga projekt beviljas medel för ett år i taget och ska därför ansöka om fortsättningsbeslut senast 2 månader före nästa projektperiods start. Ansökan om fortsättningsbeslut ska innehålla blanketten ”Ansökningsblankett”, budget och den senaste lägesrapporten.

För att underlätta hanteringen av inkomna handlingar ber vi er använda gem istället för att häfta ihop handlingarna.

Skicka underskriven ansökan med post till nedanstående adress:

Regionförbundet Västerbottens län
Box 443
901 09 Umeå

Skicka även en komplett ansökan (ansökan, projektbeskrivning och budget) som e-post till: regionforbundet@regionvasterbotten.se.

 

Region Västerbottens logotyp

Projekt som beviljas projektmedel från Region Västerbotten ska beakta informationsplikten och använda Region Västerbottens logotyp vid offentlig information från projektet.

Se Bilaga 1 – villkor för projektverksamhet; Allmänt

Region Västerbottens logotyp, som kan laddas ner här , ska finnas med på handlingar och annat offentligt informationsmaterial, till exempel annonser, broschyrer, bildspel, inbjudningar och presentationer, som rör projektet.

 

Gamla blanketter för ansökan om regionala tillväxtprojekt

Anvisning_till_projektansokan.doc

Ansökningsblankett 2014

Projektbeskrivning.doc

Indikatorer.xls

Budget_-_Nationella_projekt.xls

Budget_-_Internationella_projekt.xls

 

Blanketter för rapportering och ansökan om utbetalning

Rekvisition_projektmedel.xls

Rekvisition_projektmedel_-_internationella_projekt.xls

Sammanstallning_rekvirerade_kostnader.xls

Läges- och slutrapport

Tidredovisning.xls

 

Växlingskurser för internationella projekt

EU-kommissionens sida för växelkurser

 

SCB:s CFAR-sök

http://www.cfarnrsok.scb.se/

Uppdaterad 19 december, 2016 kl 14:11 av Mikael Johansson