Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

EU-program 2014–2020

Region Västerbotten har fått uppdraget att vara samordnare för arbetet med det regionala programmet ”Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 2014–2020” för Övre Norrland och bidra med ett underlag till det nationella socialfondsprogrammet inom Europeiska socialfonden (ESF) 2014–2020. Region Västerbotten ska även samordna och ta fram ett förslag på program för det gränsregionala samarbetet Botnia-Atlantica mellan regioner i Sverige, Norge och Finland.

Samordning Arbetet med de regionala och nationella programmen för de Europeiska fonderna ska samordnas med partnerskapsöverenskommelsen mellan Sverige och EU-kommissionen, arbetet med nya program till regionala utvecklingsfonden, socialfonden, landsbygdsfonden, havs- och fiskerifonden, pågående framtagande av regional utvecklingsstrategi för Västerbotten respektive Norrbotten, men också forskning och utvärdering av tidigare programperiod.

Partnerskapsöverenskommelse
 Som ett led i arbetet med målsättningarna i Europa 2020 har kommissionen tagit fram ett förslag till ett gemensamt strategiskt ramverk för regionalfonden, socialfonden, landsbygdsfonden och havs- och fiskefonden. En del av det gemensamma strategiska ramverket handlar om att en så kallad partnerskapsöverenskommelse mellan medlemslandet och EU-kommissionen ska tas fram. Läs vår senaste nyhet om EU:s budget från den 12 mars 2013: Tillförsikt inför budgetförhandlingar i EU-parlamentet

Andra EU-program Det finns många möjligheter att söka EU-finansiering till ditt projekt. Vill du veta mer? Se Projektstöd Västerbotten 

Uppdaterad 19 maj, 2015 kl 15:50 av Liv Öberg