Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Botnia-Atlantica 2014–2020

Botnia-Atlantica 2014-2020 är ett EU-program som finansierar samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Finland och Norge. Programmet är en del av europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, där man tillsammans jobbar över landsgränser för att utveckla berörda regioner.
Botnia-Atlanticaprogrammet stöder projekt med ca 36 miljoner euro ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projekten jobbar med frågor inom innovation, näringsliv, miljö och transport och kan handla om till exempel utveckling av nya exportprodukter eller förbättring av havsmiljöns tillstånd.
”Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav”.

Läs mer här: www.botnia-atlantica.eu

 

Fakta fonden för Botnia-Atlantica 2007–2013
Botnia-Atlanticaprogrammet är ett A-program, alltså ett gränsöverskridande program som syftar till att öka samverkan över landsgränserna mellan Finland, Sverige och Norge inom det utsatta programområdet.
Målet för programmet under 2007-2013 är att stärka en öst-västlig dimension och långsiktig medverkan till ökad integration och samverkan för en starkare tillväxt och hållbar utveckling i Botnia-Atlanticaområdet.

Läs mer om:
Botnia-Atlantica 2007-2013: www.botnia-atlantica.eu/
Följ det nationella arbetet med strukturfonder, socialfonder och partnerskapsöverenskommelsen för 2014–2020 på: http://www.naringsbloggen.se/strukturfonder/strukturfonderna/strukturfondsbloggen-–-framtidens-tillvaxt-och-jobb/

Uppdaterad 13 mars, 2017 kl 14:15 av Liv Öberg