Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Northern Periphery and Arctic Programme

Norra Periferi programmet (Interreg IVB) främjar transnationellt samarbete mellan norra Finland, norra Sverige, Highlands & Islands i Skottland, nordvästra Irland, Nordirland, Island, Grönland, Färöarna samt de nordliga och västliga delarna av Norge.

Under ett års tid har ett intensivt arbete pågått med att ta fram ett nytt “Norra Periferiprogram” för programperioden 2014-2020. Detta arbete har vid en rad tillfällen förankrats med regionala aktörer i de nio medverkande länderna. Vid programmets årskonferens i Skellefteå den 19 september presenterades huvuddragen i det kommande ”Northern Periphery and Arctic” programmet och samtidigt lanserades en allmän konsultation där aktörer i regionerna nu ges en sista möjlighet att lämna synpunkter på programmet. Konsultationen hålls öppen till den 15 oktober.

Synpunkter lämnas via länken:

https://www.surveymonkey.com/s/NPA_consultation

Vid frågor kontakta:

Annika Blomster
Regional kontaktperson, Northern Periphery Programme
Region Västerbotten
annika.blomster@regionvasterbotten.se
070-302 79 40

Uppdaterad 19 maj, 2015 kl 15:56 av Liv Öberg

Bilagor