Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Projektstöd Västerbotten

Projektet Projektstöd Västerbottens syfte är att förbättra projektstödsfunktionen i länet genom projektstödjande aktiviteter och långsiktiga nätverksskapande samarbetsformer.

Projektet är avslutat men denna sida är fortlöpande en samlingsplats för projektstödsinsatser i Västerbotten. Den kan användas för att hitta möjligheter till att stärka länets aktörers förmåga att använda projekt som verktyg för verksamhetsutveckling och tillväxt.

 

Här får du:

Information om finansieringsmöjligheter och projektutveckling.

Kontakter till relevanta program och aktörer inom och utanför länet.

Inspiration och goda exempel på insatser som gjorts i länet.

Exempel på aktiviteter som genomfördes inom projektet:

Administration i EU-projekt 2014-2020, 2 april 2014

Den 2 april arrangerade Grants Office, Umeå universitet tillsammans med Projektstöd Västerbotten och Virtuella EU-projektkontoret en dag med fokus på administration i EU-projekt. Seminariet samlade ca 60 personer från universitet, landsting och kommuner som arbetar med EU-projekt.

Under dagen fick deltagarna se helheten om hur programmen kopplas samman och vilka olika insatser som görs på EU-arenan.  Hur det det nya programmet Horisont 2020 kommer att fungera i praktiken och vad tittar revisorerna på vid en revision av ett projekt var andra delar som diskuterades. Praktiska exempel på vilken roll en administratör kan ha inom EU-projekt samt vilken roll den Regionala Utvecklingsstrategin för Västerbottens län har för finansiering av projekt samt hur det praktiskt går till visades.

Här finner du presentationerna från dagen:

Mikael Jansson, North Sweden European Office 

Jessica Umegård,Vinnova 

Marina Norberg och Maria Liedberg, PwC Sverige 

Annika Olsson, Västerbottens läns landsting 

Katarina Molin, Region Västerbotten

Agendan för dagen hittar du här.

Information och det Virtuella EU-projektkontoret, Veupo finns här.

Från strukturfonder till sektorsprogram 4 november

Den 4 november 2013 besökte Kristin Günther från Åmåls kommun Västerbotten och berättade om deras arbete med EU-projekt. Temat för hennes presentation var: Från strukturfonder till sektorsprogram.

Du kan se presentationen här.

Uppdaterad 13 augusti, 2015 kl 15:20 av Liv Öberg