Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Hög tid att söka förstudieprojekt inom Norra Periferi och Arktis programmet

Norra Periferi och Arktis programmet tar kontinuerligt emot förstudieansökningar.

En förstudieansökan kan ha en total budget på 45.000 EUR, 65 % stödnivå för samtliga partners, minimum två partners från två olika länder i programområdet.

För ytterligare information kring förstudier se:
http://www.interreg-npa.eu/for-applicants/preparatory-project-call/

Nästa ansökningsomgång för genomförandeprojekt (huvudprojekt) öppnar den 1:a oktober 2017 och stänger den 28:e februari 2018.

Norra Periferin och Arktis är ett transnationellt samarbetsprogram mellan Sverige, Finland, Irland, Nordirland, Skottland, Island, Grönland och Norge. Programmet syftar till att öka regionens möjligheter att bli en förstklassig region att leva i, studera, arbeta, besöka och investera i. Insatserna ska generera konkurrenskraftiga och hållbara samhällen genom innovation, entreprenörskap och att fånga unika tillväxtmöjligheter i regionen på ett bra sätt.

Berörda geografiska områden
I Sverige ingår de fyra nordligaste länen: Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län samt Norrbottens län. Hela Grönland och Island samt regioner i Finland, Irland, Storbritannien, Finland och Norge ingår. Det finns möjligheter för partners från Kanada och Ryssland att delta.

Finansiering
Under perioden 2014-2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 56 miljoner euro (cirka 421 miljoner kronor) på programområdets regionala utveckling.
Den svenska delen av ett projekt kan finansieras med upp till 65 % av medel från programmet.

Vem kan söka stöd?
Offentliga och privata aktörer såsom lokala och regionala organisationer, forskningsinstitut, små och medelstora företag i glesbygd, ideella organisationer.
Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd.

Insatsområden inom programmet
Programmet fokuserar på fyra tematiska områden:
– Innovation för att bibehålla och utveckla robusta och konkurrenskraftiga samhällen
– Främja entreprenörskap för att realisera områdets konkurrensfördelar
– Skapa energisäkra samhällen genom främjande av förnyelsebar energi och energieffektivitet
– Skydda, främja och utveckla natur och kulturarv

För kontakt med programsekretariatet

Webbplats: interreg-npa.eu

E- post: secretariat@interreg-npa.eu

Telefon: +45 3283 3784

Programsekretariatet finns i Köpenhamn, Danmark.

För frågor kring programmet, kontakta:
Mikael Johansson
Regional kontaktperson, Sverige
Norra Periferi och Arktisprogrammet
mikael.johansson@regionvasterbotten.se
070-217 57 22

 

Skriv ut
25 april, 2017 | Mikael Johansson
  • Norra Periferin och Arktis är ett transnationellt samarbetsprogram mellan Sverige, Finland, Irland, Nordirland, Skottland, Island, Grönland och Norge. Programmet syftar till att öka regionens möjligheter att bli en förstklassig region att leva i, studera, arbeta, besöka och investera i. Insatserna ska generera konkurrenskraftiga och hållbara samhällen genom innovation, entreprenörskap och att fånga unika tillväxtmöjligheter i regionen på ett bra sätt.

    I Sverige ingår de fyra nordligaste länen: Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län samt Norrbottens län.

    Programmets webbplats: http://www.interreg-npa.eu/

Kommentarer